Понятие за управителен орган

Под „управителен орган“ по смисъла на чл. 264а, ал. 1 ТЗ следва да се има предвид при капиталовите дружества управителят на ООД или изпълнителен член на СД на АД (един или повече от един) или съдружници с право на управление в персонално дружество. Да се приеме противното, а именно че единствено общото събрание на съдружниците/акционерите разполага с правомощието да изготвя и подписва плана за преобразуване на дружеството чрез промяна на неговата правна форма като се превърне в търговско дружество от друг вид означава, че един и същ орган на дружеството е овластен както да изготви и подпише плана за преобразуване на дружеството, така и да го приеме. Подобен дуализъм в правомощията на ОС на съдружниците/акционерите би обезсмислил процедурата по приемане плана за преобразуване на дружеството от неговото общо събрание, предвидена в  чл. 262п, ал. 2 и ал. 3 ТЗ.

Решение № 49 от 13.04.2009 г. на ВКС по т. д. № 451/2008 г., II т. о., ГК, докладчик съдията Марио Бобатинов

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

чл. 290 ГПК

чл. 137, ал. 3, пр. 1 ТЗ

чл. 262п, ал. 2 ТЗ

чл. 264а, ал. 1 ТЗ

чл. 264г, ал. 3, пр. 2 ТЗ

чл. 264к, ал. 1, т. 2 ТЗ

Публикувано в Избрано от Апис Практика с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар