Плащането на данъци отнема на бизнеса 116 часа по-малко от миналата година

Източник: http://www.nap.bg/

България намалява административното бреме с нови е-услуги.

Със 116 часа (около 15 работни дни) по-малко губят на година бизнесът и гражданите при плащането на данъци и осигурителни вноски. Това сочи годишният доклад на Световната банка „Doing Business 2012”. Средното време за деклариране и внасяне на данъците и осигурителните вноски на българските данъкоплатци е намаляло от 616 часа за миналата година до 500 часа през тази, сочи още докладът.

Сериозно подобрение се забелязва и в класирането на страната ни при плащането на данъци – Paying Taxes (Плащане на данъци). Класацията е част от целия доклад на Световната банка и измерва свободата на плащане на данъци в 183 държави в света. Според доклада на международната институция, България е подобрила позициите си и се е качила с 16 места за една година, като заема 69 място.

Тазгодишният отчет на международната институция сочи, че основната причина за подобряване на показателите на България, е въвеждането на повече електронни услуги от НАП. В резултат на това са и спестените 116 часа за плащане на данъци.

По данни на НАП годишно в агенцията постъпват над 40 милиона електронни документа. Приходното ведомство предоставя на клиентите си общо 25 е-услуги. Според изчисленията на агенцията това означава, че срещу минимална инвестиция в електронен подпис, гражданите и фирмите спестяват около 330 млн. лв. на година от това, че не губят времето на своите служители в път и опашки.

Най-използвана е услугата за подаване на ДДС декларации по интернет – над 80% от регистрираните по ДДС 210 000 търговци изпращат документите си по този начин. Средномесечно по електронен път в агенцията идват и по 3 милиона осигурителни декларации. Около 200 000 уведомления за трудови договори месечно подават фирмите чрез интернет.

„Знаем, че не можем да направим плащането на данъци приятно, но се стремим да го направим по-лесно. Очевидният път за това е развиването на нови и усъвършенстването на съществуващите електронни услуги”, каза по повод на доклада на Световната банка изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.

Публикувано в Любопитно с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар