Квалификацията „особено тежък случай“ в практиката на ВКС

Окачествяването на даден случай като особено тежък е правен извод. За да се квалифицира случаят като особено тежък е необходимо извършеното деяние, поради обективната си специфика далеч да надхвърля обикновените случаи на същото престъпление. Особено тежкият случай може да е налице не само когато и деянието и деецът се отличават с изключително висока обществена опасност. Достатъчно е такава да е обществената опасност само на деянието или само на дееца.

Решение № 1 от 15.01.2009 г. на ВКС по к. н. д. № 714/2008 г., I н. о., НК, докладчик съдията Бойка Попова

чл. 93, т. 8 НК

чл. 242, ал. 2 и ал. 4 НК

Към текста на решението

 

Публикувано в Избрано от Апис Практика с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар