Изменения в българското законодателство от 22.11.2011 г.

Държавен вестник брой: 92, от дата 22.11.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

.

Нови актове:

Постановление № 304 от 11 ноември 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри

Изменения и допълнения:

Кодекса на търговското корабоплаване

Закона за защита на животните

Постановление № 258 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт“, съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.

Постановление № 36 на Министерския съвет от 2001 г. за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно, военно положение и/или положение на война (КАС)

Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар