Омбудсманът атакува пред КС текстове от Закона за лицата и семейството, свързани с поставянето под запрещение

ombudsman080112Националният омбудсман внесе в Конституционния съд (КС) искане за обявяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1 по отношение на думите „и стават недееспособни” и чл. 5, ал. 3 от Закона за лицата и семейството (ЗЛС), с които се нарушават правата на гражданите. Атакуваните разпоредби се отнасят до статута на лицата, поставени под запрещение.

Има още

ВКС е единственият компетентен огран да спира образувано тълкувателно дело

33031-Court_HammerС последното си тълкувателно решение Върховния касационен съд прогласява следнотто:

1. При образувано тълкувателно дело пред Върховния касационен съд по обуславящ правен въпрос производството по висящо дело може да се спира само в касационната инстанция на основание чл. 292 ГПК, а не и във въззивната и първата инстанция.
2. Определенията на състави на Върховния касационен съд за спиране на касационното производство поради образувано тълкувателно дело пред ВКС по въпрос от обуславящо за спора значение не подлежат на обжалване.

Има още

Одобриха с огромно мнозинство новата конституция в Египет

boykot-na-novata-konstitutsiya-v-egipetЕгиптяните одобриха с около 90-процентно мнозинство новата конституция на страната, сочат първите резултати от двудневния референдум, който приключи вчера, пише агенция „Ройтерс“. Това вероятно ще отвори пътя на генерал Абдел Фатах ас Сиси, който де факто в момента ръководи държавата, да обяви официално кандидатурата си за президент.

 

 

Има още

Президентът сезира КС с искане да бъде обявена за противоконституционна таксата за производство на ел. енергия от вятърна и слънчева енергия

zx450y250_788485Президентът Росен Плевнелиев сезира Конституционния съд с искане да бъде обявена за противоконституционна въведената от 1 януари 2014 г. такса за производство на вятърна и слънчева енергия, предадоха от пресцентъра на институцията.

Държавният глава счита, че приетите с гласуването на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. разпоредби в Закона за енергията от възобновяеми източници, с които се въвежда таксата, са в противоречие с основните конституционни принципи на правовата държава и свободната стопанска инициатива.

Има още

Президентът сезира Конституционния съд относно казуса „Пеевски“

zx450y250_788485Президентът Росен Плевнелиев сезира Конституционния съд с искане за обявяване за противоконституционно Решението на Народното събрание от 19 юни 2013 г., с което парламентът отмени избора на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ от 14 юни 2013 г. Според държавния глава решението на Народното събрание е в противоречие с основни принципи, предвидени в основния закон, предадоха от пресцентъра на президентската институция.

 

Има още

КС отмени атакуваните от омбудсмана разпоредби от Закона за лова и опазване на довеча

PractikaПроизводството е образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 28, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г., последно изм., бр. 15 от 2013 г.) (ЗЛОД), което искане е допуснато за разглеждане по същество с определение на съда от 23.05.2013 г.

Има още

Президентът ще сезира Конституционния съд за приетите промени в Закона за СРС

zx450y250_788485На 24 юли тази година президентът на Републиката наложи вето на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. От мотивите към ветото ясно се вижда, че държавният глава подкрепя концепцията на закона за въвеждането на механизми за контрол и подобряване на дейностите по използване и прилагане на Специални разузнавателни средства.

 

 

Има още

КС обяви за противоконституционни разпоредби от Закона за държавната собственост

PractikaДелото е образувано на 17.01.2013 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционността на чл. 38, ал. 1, 2 и 3, чл. 39, ал. 1, изречение второ и раздел II „Обезщетение за ползване на имот – частна собственост“ в глава трета „Принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди“ от Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; посл. изм. и доп., бр. 99 от 2012 г.) и чл. 27, ал. 1, чл. 29, ал. 3, т. 1 и чл. 30 от Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; посл. изм. и доп., бр. 91 от 2012 г.), както и за несъответствието им с международните договори, по които България е страна.

Има още

НС ще има постоянна комисия за взаимодействие с граждански организации и движения

430x287Парламентът ще има постоянна комисия за взаимодействие с граждански организации и движения. Това решиха депутатите с приетия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията ще осъществява диалог и взаимодействие с представители на граждански организации, включително като прави обществени обсъждания по въпроси от значим обществен интерес, предадоха от пресцентъра на Народното събрание.

 

 

Има още

Националният омбудсман ще обяснява правата на децата чрез кратък анимационен филм

ombudsman080112Общественият защитник на Република България се включи в инициативата на световната водеща независима организация за деца Save the Children за насърчаване на пряката комуникация на децата с омбудсмана. Организацията работи за подобряване на състоянието на децата в области като правото на детето на образование, на защита срещу насилие, експлоатация и неглижиране, както и за гарантиране на правата на децата в критични ситуации, съобщиха от пресцентъра на организацията.

 

Има още