Полезно в ДВ (бр. 21 от 12.03.2019 г.)

В днешния 21-ви брой на „Държавен вестник“ са обнародвани измененията и допълненията в Изборния кодекс, след като Народното събрание преодоля ветото на президента.

Окончателните промени са: прагът за преференциалния вот бе увеличен; номерата пред партиите и коалициите в интегралната бюлетина остават, но те ще се различават от тези на преференциите и за конкретен кандидат ще гласуваме с трицифрено число; на евроизборите през май трябва да се осигурят 3000 машини, а за местния вот на есен – 6000; без видеонаблюдение и без огласяване на социологически данни в деня за размисъл и този на вота.

Обнародвана е нова Наредба № 2 от 28 февруари 2019 г. за реда за подаване и разглеждане на заявления за отпускане на парични помощи на децата на медалисти, чието право за получаване на пожизнени месечни премии по Закона за физическото възпитание и спорта е прекратено поради смърт. Тя регламентира съвсем нова материя, която досега не е била предмет на нормативна регламентация.

Право на месечна парична помощ имат: ненавършилите пълнолетие деца по смисъла на чл. 5, ал. 1 и 2 от Закона за наследството на медалисти, прекратили активна състезателна дейност, чието право за получаване на пожизнени месечни премии е прекратено поради смърт; деца по смисъла на чл. 5, ал. 1 и 2 от Закона за наследството на медалисти, прекратили активна състезателна дейност, чието право за получаване на пожизнени месечни премии е прекратено поради смърт, които са студенти в редовна форма на обучение във висше училище до навършване на 25-годишна възраст.

Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Хомеопати, диетолози и масажисти ще доказват, че нямат психически отклонения

Медицинско свидетелство за психично здраве ще трябва да представят пред регионалните здравни инспекции кандидатите за разрешително да практикуват алтернативна медицина. Това предвиждат промени в Закона за здравето, които предлага правителството.

 Те са част от пакета от 147  промени в различни закони, с които екипът на вицепремиера Томислав Дончев цели намаляване на административната тежест и изискването на по-малко документи от администрацията, когато оказва услуга на граждани или фирми.
 За разлика от мнозинството кандидати за разрешителни и лицензии обаче алтернативните лечители ще трябва да дават повече доказателства за дейността си пред регионалните здравни инспекции. Освен свидетелство, че не са луди, те задължително ще придружават заявленията си с информация за гражданството им, номер и издател на дипломата за висше образование, а когато не са български граждани – и свидетелство за съдимост. Иначе от миналата година със законови промени на чиновниците бе забранено да изискват свидетелство за чисто съдебно минало от български граждани и администрациите вече правят служебно справката.
На регистрация като алтернативни лечители подлежат всички, които практикуват хомеопатия, използване на нелекарствени продукти, нетрадиционни масажи и физикални терапии, акупунктура, ирисова или пулсова диагностика, диететика и лечебно гладуване.
Данните на всички алтернативни лечители ще бъдат вкарани в специален регистър, предвиждат още поправките.
Какви други нововъведения за намаляване на административната тежест за гражданите предвижда законопроектът, четете тук.

ЧСИ предупреждават: 90% от дълговете не се събират от нас, внимавайте какво подписвате

На частните съдебни изпълнители (ЧСИ) се възлагат едва 10% от вземанията у нас, като в останалите случаи кредиторите ангажират алтернативни събирачи на дългове като колекторските фирми, за чиято дейност няма закон, няма и защитата, която регламентира Гражданският процесуален кодекс (ГПК). Това обявиха от Камарата на ЧСИ и предупредиха: „Нека хората да внимават какво подписват, защото след многобройните промени в законодателството в полза на длъжниците, в производствата при ЧСИ правата им са защитени, но не така стоят нещата с останалите 90%“.

Председателят на камарата Георги Дичев заяви, че има отлив на кредиторите към съда изобщо и съответно към съдебното изпълнение. Той посочи, че банките са цедирали на колекторски компании вземания за милиарди левове. „Така с една сделка целият лош портфейл се изчиства, освобождават се провизии към БНБ, изчистват се лоши кредити“, обясни Дичев какъв е мотивът на финансовите институции да действат по този начин. Статистиката показва, че миналата година делата на банките при ЧСИ са намалели от 29 000 (2017 г.) на 22 000 и вече представляват едва 10% от общия брой на всички дела при съдебните изпълнители.

Частните съдебни изпълнители отчитат, че след промените в ГПК от 2017 г. вече е налице много добра защита на длъжниците. Хората знаят правата си и масово и ефективно ги упражняват –  оспорват оценки, позовават се на несеквестируемост на доходи и имущество, възразяват срещу прекомерност на обезпечителните мерки и на разноските по изпълнението и обжалват пред съда действията, които смятат, че са неправилни.

„От друга страна очевидно кредиторите, вместо по съдебен път, търсят алтернативни методи за събиране, поради което промените от 2017 г. трябва да се надградят, като се даде още по-бърза и по-евтина защита на правата и на двете страни в изпълнителния процес чрез неговата електронизация“, заяви председателят на КЧСИ. По думите му това може да стане с реалния старт на системата за електронни запори, с която таксите за длъжниците ще намалеят до 30 пъти. Сега в търсене на сметките на длъжника по правило се изпращат запорни съобщения до всички банки в страната и така таксата може да набъбне до над 500 лв., а с е-запорите ще е 18 лв.

Повече подробности по темата четете тук.

Краят на ерата Булгартабак – вече ще се казва „Български Инвестиционен Холдинг“

Идва краят на една ера в историята на българския бизнес. „Булгартабак холдинг“ вече няма да се казва така. Новото му име се предлага да е „Български Инвестиционен Холдинг“ АД.

За това е свикано общо събрание на акционерите на 11 април 2019 г.

Холдингът вече трудно може да бъде наречен тютюнев, защото „София-БТ“ АД беше затворено и сградите на бул. „Цар Борис III“ в София вече са съборени и разчистени. Също така холдингът продаде водещи марки на British American Tabacco, а именно Vісtоrу, Еvа Ѕlіm и GD. Нетютюневият характер на холдинга се допълва от факта, че чрез дъщерното „Благоевград-БТ“ АД е основен собственик във веригата „Техномаркет“ АД. Самото „Благоевград-БТ“ пък затвори фабриката си за цигари в Благоевград.

„Булгартабак Холдинг“ АД е основан през 1947 г. и включваше 11 дъщерни акционерни дружества в тютюнопроизводителни райони на страната. Дълги години приватизацията му беше спъвана поради важността му за тютюнопроизводителите.

Все пак през 2011 г. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) и „БТ Инвест ГмбХ“, Австрия, подписаха договора за приватизация на 79,83% от капитала на “Булгартабак Холдинг” АД. Цената по договора бе 100,1 млн. евро.

„Булгартабак“ произвеждаше десетки марки и подмарки цигари в своите фабрики в София и Благоевград. Използваше местен и вносен тютюн. Около 90% от продукцията му беше за износ. В последните години имаше скандал, че част от продукцията му за износ дефакто е контрабанда в чужди държави.

Сега всичко по темата „Булгартабак“ вече е в историята. Повече подробности по темата четете тук.

Забраната пенсионери да са държавни служители е противоконституционна

Конституционният съд (КС) единодушно отмени новите текстове в Закона за държавния служител (ЗДСл), с които се забранява на пенсионерите да работят в администрацията. Решението е взето с 11 гласа, тъй като е отсъствал конституционният съдия Георги Ангелов.

 Измененията в ЗДСл бяха направени чрез закона за бюджета за тази година и влязоха в сила от 1 януари 2019 г. С тях беше въведено ново изискване за несъвместимост на държавните служители – да са упражнили правото си на пенсия. Така по приблизителни изчисления трябваше да бъдат уволнени близо 2000 чиновници. Това са само заварените случаи на хора, които вече са се пенсионирали, но продължават да работят като държавни служители. Всички те, към момента в който са решили да упражнят правото си на пенсия, не са знаели, че това може да доведе до уволнението им през 2019 г. По неофициална информация администрацията още не е пристъпила към освобождаването им, изчаквайки произнесеното днес решение на КС.

С него на практика се отменят всички разпоредби в ЗДС, свързани с новата несъвместимост – на чл. 7, ал. 2, т. 8; чл. 84а, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 1, т. 4.

Промените не изваждаха всички пенсионери от администрацията, тъй като незасегнати от тях останаха онези, които са на трудов договор, а не са назначени по служебно правоотношение.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 20 от 8.03.2019г.)

В днешния 20-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021. В закона се регламентират подготовката, организацията и провеждането на преброяването през 2021 година. Установяват се общи правила за събиране, обработване и разпространение на данни за населението и жилищния фонд, определят се задълженията и отговорностите на органите на преброяването, преброителите и контрольорите.

За референтна дата, към която ще се отнасят събраните по време на преброяването данни, е определен 22 януари 2021 г., а самото изследване ще се проведе в периода от 22 януари до 15 февруари 2021 година. За втори път в страната ни преброяването ще се проведе на два етапа – първият (22 – 31 януари 2021 г.) ще дава възможност за попълване на електронна преброителна карта, а във втория (1 – 15 февруари 2021 г.) ще се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители.

Обнародвани са промени в Закона за железопътния транспорт, които целят транспонирането на европейска директива и касаят издаването на единен сертификат за безопасност. Съгласно директивата сертификатът може да бъде издаван както от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, така и от националния орган по безопасността – Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

Съгласно текстовете Национална компания „Железопътна инфраструктура“ си сътрудничи с основните управители на железопътна инфраструктура от другите държави – членки на Европейския съюз, като участва в мрежа на основните управители на железопътна инфраструктура. Дейността на мрежата се координира от Европейската комисия. Използването на железопътната инфраструктура се извършва от лицензирани железопътни превозвачи, които притежават сертификат за безопасност, като те ще имат право да извършват превоз на пътници между железопътни гари, разположени в държави-членки на Европейския съюз, включително между железопътни гари, разположени на територията на Република България.

                Публикувани са промени в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, които касаят: модела на диференцирано подпомагане, който се изразява в отпадането му при Схемата за обвързана подкрепа за биволи и регламентирането в чл. 28 на прилагането на модулиран размер на подпомагането; промяна в начина на доказване на реализация при схемите за обвързана подкрепа на месодайни животни; промяна в изискваните добиви от мляко от допустимо животно, респективно изискване за реализация на пазара на допустимо животно по отношение количеството мляко/брой животни и по отношение породите и предназначението на животните и т. н.

 

Държавен вестник, брой 20 от 08.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 20 от 08.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Шефът на НОИ-Силистра е разследван за схема с източване на пенсии

Шефът на НОИ-Силистра Милен Пенчев е разследван за участие в схема за източване на бюджета с фалшиви документи за получаване на максимални пенсии.

Това съобщи зам.-главният прокурор Иван Гешев пред „Нова телевизия“. В Силистра продължава акцията на Специализираната прокуратура.

Схемата включвала получаване на неистински документи за стаж от най-тежките категории труд, като тези в минната индустрия, благодарение на които се получава максимална пенсия, обясни Гешев. Възнаграждението било 10 000 лева и член на групата задържал дебитната карта, на която клиентът започва да получава пенсията, докато по нея не се натрупа тази сума. След това картата била връщана на получателя. По думите на зам.-главния прокурор, схемата работела от години.

Главният секретар на МВР Ивайло Иванов каза, че Пенчев е сред десетината задържани до момента, но по-късно ще стане ясно на колко от тях ще бъдат повдигнати обвинения.

Повече подробности по темата четете тук.

ВАС решава дали да отмени Наредбата за съдебните преводачи

Работи ли Наредбата за съдебните преводачи или представлява криворазбрана редакция на тази за вещите лица, без да отчита спецификите дейността на преводача и нарушава правото им на труд и елементарни правила на професията. На тези въпроси ще трябва да отговори Върховният административен съд (ВАС) и да реши дали да отмени Наредбата за съдебните преводачи, която действа от 2014 г.

Те са поставени от Мажд Алгафари – преводач от и на арабски език, който настоява за отмяната на нормативния акт. Алгафари сочи 10 проблема в Наредбата за съдебните преводачи и изтъква противоречието ѝ с Конституцията и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). И заявява, че тя на практика е неприложима и е невъзможно да постигне целите си.

Основният проблем в наредбата, според Алгафари, е, че задължава окръжните, административните съдилища и спецсъда да поддържат регистри на утвърдените съдебни преводачи. Такива може да имат и най-висшите органи на съда, прокуратурата и следствието.

„Извършването на писмен и устен превод е търговска дейност, извършена с личен труд от преводач срещу заплащане и издаване на финансов документ, за която лицето или търговското дружество, извършило превода, внася съответния данък в държавния бюджет, обяснява Мажд Алгафари в жалбата си до ВАС. И обяснява, че ЗОАРАКСД забранява въвеждане на регистрационен режим за стопанска дейност, а Наредбата за съдебните преводачи прави именно това с изискването за въпросните списъци с утвърдени преводачи. Нещо повече, тя предвижда, че включените в тях специалисти получават специална карта. „Следователно лице, което не притежава карта за съдебен преводач няма правото да извършва преводи за нуждите на органите на съдебната власт, на досъдебното производство и по изпълнителни дела, доколкото картата удостоверява, че същият е вписан в регистъра или списъка за съдебни преводачи, пише Алгафари до ВАС.

Повече подробности по темата четете тук.

Архив