ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:

В АПИС ПРОЦЕДУРИ можете да намерите новите процедури във връзка с прилагането на общия РЕГЛАМЕНТ (GDPR) на Европейския парламент и Съвета на ЕС за защита на физическите лица при обработването на личните данни на неговите граждани.

Следете Апис Процедури, за да бъдете в течение на всичко, което е необходимо да знаете и да направите във Вашата дейност по прилагането на новите изисквания и правила за защита на личните данни на физическите лица съгласно общия европейски Регламент.

Полезно от ДВ (бр. 99 от 12.12.2017)

В новия брой 99 на „Държавен вестник“ са обнародвани Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. и Законът за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

В първия закон се предвижда повишаване на минималната работна заплата от 460 на 510 лева. Увеличението на минималните осигурителни прагове за 2018 г. е с 3,9 на сто. Запазва се размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица от 2 600 лв. Увеличава се осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с 1 процент.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, както и социалната пенсия за старост се увеличават от 1 юли догодина с 3,8 на сто по швейцарското правило. От 1 януари минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши до 200 лв., а от 1 юли става 207,60 лв.

Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд. От 1 януари 2018 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,126 на 1,169.

Обезщетението за майките, които отглеждат малко дете през втората година, се променя от 340 лева на 380 лева. Увеличава се и минималният дневен размер на обезщетението за безработица от 7,20 лв. на 9 лв. и се определя дневен максимален размер – 74,29 лв.

Променят се и изискванията за право на парично обезщетение за безработица – внесени и дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца (до момента бяха 9 месеца) от последните 18 месеца.

Минималният осигурителен доход за земеделските производители се увеличава от 300 на 350 лева.

Обнародвани са промени в Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, с които се намаляват 63 такси. Промените са резултат на решението на кабинета за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите.

Измененията целят оптимизиране на съществуващите и отпадане на част от досега предоставяните услуги, създаване на условия за по-лесна регистрация и по-ефективна и достъпна защита на правата на заявителите и притежателите на обекти на индустриална  собственост.

Обнародвано е и Решение № 754 от 8 декември 2017 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2018 г. Датите са съгласувани с ръководствата на религиозните общности в България. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Държавен вестник, брой 99 от 12.12.2017 г.

Държавен вестник, брой 99 от 12.12.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

С удари по конкуренти софийският шеф по безопасност на храните Антон Генов подпомагал бизнеса на фирма, в която работел синът му

Директорът на безопасността на храните в столицата отива на съд

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните – София (ОДБХ – София), бившият футболен рефер Антон Генов е предаден на съд от Софийската градска прокуратура. Той е обвинен по два текста от НК – престъпление по служба, извършено от лице, заемащо отговорно служебно положение, при условията на продължавано престъпление (чл. 282, ал. 2, вр. с ал.1, вр. с чл. 26, ал. 1 НК) и принуда (чл. 143, ал. 1, вр. с чл. 18, ал. 1 НК).

На 05 октомври и на 5 ноември 2016 г. Генов е разпоредил да бъдат извършени проверка на складовите помещения на дружествата „И.“ ЕООД – гр. Нови Искър, и „Б. Е. О.“ ЕООД – гр. София, Ботунец, където се съхранявала отработена мазнина, изкупувана от заведения за обществено хранене.

Продуктът служи като основна суровина за производство на биогориво. Също така разпоредил това имущество да бъде иззето. Подобна проверка и действия по изземване не са от компетентността на ОДБХ – София, тъй като не се касае за храни, а за отпадък. Извършването на такава проверка е от компетентността на РИОСВ – София. Според прокуратулата, с тези си действия обвиняемият Антон Генов е превишил властта си.

В хода на разследването е установено също, че целта на Генов е била да се набавят облаги за дружеството „У.“ ЕООД,  в което по същото време е работел синът му и което има същия предмет на дейност, както „И.“ ЕООД и „Б. Е. О.“ ЕООД  – изкупуване на отработена мазнина и реализирането й като суровина за производство на биогориво.

На Антон Генов е повдигнато обвинение и за това, че през месец октомври 2016 г. е направил опит да принуди управител на търговско дружество с чуждестранен собственик да не извършва търговска дейност на територията на София, като злоупотребил с властта си – престъпление по чл. 143, ал. 1, вр. с чл. 18, ал. 1 НК. Това търговско дружество е с основен предмет на дейност също изкупуване и реализиране на отработена мазнина и представлява конкурент на дружеството „У.“ ЕООД.

На Генов е наложена мярка за неотклонение „гаранция в пари в размер на 5000 лв.“.

Повече подробности по темата можете да прочетете тук.

Ускоряване на наказателното производство – за и против

В ДВ, бр. 63 от 2017 г. бяха обнародвани последните изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и една от основните новости в тях са  разпоредбите, обединени под заглавието  „Ускоряване на наказателното производство“ . Измененията, които влязоха в сила от 5 ноември 2017, вече предизвикват и ще продължат да предизвикват полемика между различните участници в съдебния процес.

В специална статия за сайта „Правен свят“ своето мнение по темата споделя адв. Петър Спасов  от  адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“.

В изложението си той разглежда въпросите относно смисъла и целта на термина „ускоряване“ в контекста на наказателното производство, от една страна,  и основополагащия принцип в наказателния процес – разкриването на обективната истина, от друга,  както и потенциалната възможност за конфронтация между двете.

Авторът се спира по-подробно на темите открито разпоредително заседание с призоваване на страните за решаването на т.нар. предварителни въпроси, които следва да обсъди съдът при образуване на делото, ограничава ли ранната преклузия правото на защита на страната, завръща ли севечният обвиняем“, дали новоприетите изменения в Глава 26 от НПК няма да създадат сериозни предпоставки за ограничаване на безусловното право на защита на обвиняемия/подсъдимия.

С цялата статия по темата можете да се запознаете тук.

ЕК иска от България над 33 000 евро на ден глоби за неприети закони в две области

Общо над 33 000 евро на ден глоби за неприети закони в две области ще трябва да плаща страната ни по искане на Европейската комисия. България не е отразила в нормативните си актове европейските правила в областта на авторското право и тези за развитие на морските територии. От Европейската комисия са поискали Съдът от ЕС (СЕС) да определи глобите за двете нарушения.

Поисканата от Брюксел глоба за нарушение на правилата за авторското право е 19 121 евро на ден. Тя е заради непълното отразяване в местното законодателство на директивата.

ЕК иска от съда да наложи и глоба от 14 089 евро на ден на България за неспазване на директивата за развитие на морските територии.

Конкретният размер на глобата се фиксира от СЕС, но не може да превишава поисканите от ЕК суми. Санкциите се плащат от деня на решението или друга дата, определена от съд, до деня, в който страната се съобрази с европейските правила. Плащането на санкцията става или чрез удържане от парите по европрограми, или чрез директни преводи от националния бюджет.

Пълния текст на информацията можете да прочетете тук.

Какво трябва да знаем за регистрацията на автомобили пред нотариус след 27.12.2017 г.?

Какво трябва да знаем за регистрацията на автомобили пред нотариус след 27.12.2017 г.? Новата система за обмен на информация между нотариусите и Пътната полиция бе представена на специален форум, организиран от Нотариалната камара (НК).

Според Димитър Танев – председател на НК, с използването на новата система ще се елиминират възможностите за измами и препродажби на коли и други превозни средства, а гражданите ще бъдат улеснени. Въвеждането на информационния портал за свързаност между ресурсите на МВР и НК е съгласно последните изменения и допълнения в Закона за движение по пътищата, които влизат в сила на 27.12.2017 .

С особеностите на новата система за обмен на информация можете да се запознаете по-подробно в специалната статия по този въпрос, публикувана в „Правен свят“ .

Държавен вестник, брой 98 от 08.12.2017 г.

Държавен вестник, брой 98 от 08.12.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно от ДВ (бр. 98 от 8.12.2017)

В днешния брой 98 на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, с която се цели ограничаване на незаконното изхвърляне на строителни отпадъци.

В новата наредба се посочват всички случаи, в които не се изисква изготвянето на план за управление на строителните отпадъци. Става въпрос за по-малките обекти и строежи, както и за строителни и монтажни работи на линейни обекти на техническата инфраструктура. Изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от всички тези обекти ще се определят с общински наредби.

С промените ще се осигури проследимост на генерираното количество строителни отпадъци на територията на съответната община, ще се избегне изхвърлянето им на нерегламентирани места и съответно ще се намалят разходите на общините за почистването им.

Публикуван е и нов Устройствен правилник на Министерството на културата, като целта е да се реорганизира работата на администрацията и да се повиши нейната ефективност. Щатната численост се запазва, но се съобразява с предложената нова оптимизирана структура и разпределение на функциите на отделните административни звена.

Действащата организационна структура на Министерството на културата бе приета през 2014 г. и не е актуализирана до настоящия момент съобразно приоритетите и дейностите, изпълнявани от администрацията.

Последни законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание (11.11- 4.12.2017 г.)

Архив