Със свое решение ВАС постанови, че имената на наблюдаващите прокурори не са тайна

изтеглен файлВърховният административен съд постанови със свое решение от април 2016 г., че имената на наблюдаващите прокурори не са тайна и могат да бъдат предоставяни по силата на Закона за достъп до обществена информация, съобщават от пресцентъра на съда. С влязло в сила решение № 4555 от 18.04.2016 г. ВАС постановява, че имената на наблюдаващите прокурори са официална обществена информация и не може да са тайна. В решението се посочва, че „защитата на личните данни на публичните длъжности, сред които са и прокурорите, е много по-занижена в сравнение със защитата на останалите граждани … няма законова пречка да бъде получена информация за името на съответния прокурор от Градска прокуратура по реда и условията на Закона за достъп до обществена информация. По този начин ще бъде постигната и целта на закона за изграждане на собствено мнение на гражданите относно дейността на задължените по закон субекти“.

Има още

ВКС образува ново тълкувателно дело по въпроси, свързани с транспортни престъпления

33031-Court_HammerС разпореждане на председателя на Върховния касационен съд бе добавен въпрос на министъра на правосъдието към въпросите, на които Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд трябва да отговори в рамките на вече образуваното тълкувателно дело № 2/2016 г. за приемане на тълкувателно решение от ОСНК, предават от пресцентъра на ВКС.

 

Има още

Образувано е ново тълкувателно дело относно родните с право на обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни близки

33031-Court_HammerС разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 2/2016 г., като Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) трябва да приеме тълкувателно решение по въпроса „Включват ли се в кръга на лицата, легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни близки, братята и сестрите, както и низходящите и възходящите от втора степен?”, предават от пресцентъра на съда.

 

Има още

Съдът наложи санкция на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ ЕАД за 20 000 лв.

изтеглен файлКасационен състав на Административен съд – Смолян остави в сила решение № 7/08.01.2016 г. на Районен съд – Девин, с което е потвърдено наказателно постановление, издадено от Председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране гр.София, предават от пресцентътра на Върховен административен съд.

Делото беше образувано по жалба на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.
Наказателното постановление е издадено за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2 от ОУ. С него на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД е наложена санкция в размер на 20 000лв.

Извършеното нарушение се състои в това, че служители на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, са подменили съществуващо средство за търговско измерване на клиент в с. Беден, общ. Девин и са монтирали ново, без клиента да е уведомен за това. За предприетите действия е съставен констативен протокол, който е подписан само от служител на електроразпределителното дружество.
За последните четири месеца това е шестата санкция за ЕВН в такъв размер.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Министърът на правосъдието поиска ТР от ВКС по дела за причиняване на смърт при ПТП

photo_verybig_860898Министърът на правосъдието Екатерина Захариева поиска Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) да приеме тълкувателно решение във връзка с противоречива съдебна практика. Въпросът, на който министър Захариева очаква отговор, е: Налице ли е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) по чл. 343 от Наказателния кодекс от страна на пешеходец при пресичане на платното за движение в случаите, когато водач на моторно превозно средство е нарушил правилата относно скоростта за движение по Закона за движение по пътищата и следва ли това обстоятелство да обуслови налагането на по-леко наказание на дееца – водач на моторно превозно средство?, предават от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

Има още

ВКС потвърди присъдата „доживотен затвор” за умишлено убийство на малолетно лице

33031-Court_HammerС Решение № 77/20.04.2016 г., постановено по касационно дело № 215/2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила въззивното решение на Бургаския апелативен съд (БАС) от 8.01.16 г. по в.н.о.х.д. № 179/2015 г. Решението не подлежи на обжалване, съобщават от пресцентъра на съда.

 

 

Има още

ВКС потвърди присъдата на подсъдимите, извършили грабежа на семейство Анчови в с. Чепинци през 1998 г.

33031-Court_HammerС Присъда № 87/18.04.2016 г. по касационно наказателно дело от общ характер № 98/2015 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отмени въззивното решение по в.н.о.х.д. 2/2014 г. на Военно-апелативния съд, с което е потвърдена първоинстанционната присъда от 07.03.2012 г. по н.о.х.д. № 98/2007 г. на Софийския военен съд, в частите му относно: обвинението по чл. 199, ал. 2, т. 3 вр. чл. 198, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, произнасянето по гражданските искове, както и относно направените разноски по делото.

Има още

ВКС отправи искане до КС за обявяване на противоконституционност на текстове от ЗСВ

33031-Court_HammerВърховният касационен съд (ВКС) отправи до Конституционния съд (КС) искане да бъде обявена противоконституционността на разпоредбите на чл. 230, ал. 2, 3 и 4 и на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Искането е в резултат на становище, прието на заседание на пленума на ВКС, проведено на 13.04.2016 г. В документа изрично се посочва, че нормата на чл. 230, ал. 1 от ЗСВ също е противоконституционна, но е изключена от искането, тъй като за установяването на противоречието е образувано и висящо Конституционно дело (к. д.) № 4/2016 г, съобщават от пресцентъра на съда.

Има още

ВКС потвърди присъдата на бившия областен управител на Разград

33031-Court_HammerС Решение № 455/2016 г., постановено по наказателно дело № 1393/2015 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила въззивната присъда от 21.05.2015 г. по в.н.о.х.д. № 96/2015 г. на Варненския апелативен съд (ВАпС). Съдът прекрати касационното производство във връзка с обвиненията на подсъдимия Анастасов – по чл. 282 от НК, и на подсъдимия Сюлейман – по чл. 219 от НК, предават от пресцентъра на ВКС.

 

Има още

ВАС потвърди решение на КЗК за нелоялна конкуренция на организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

33031-Court_HammerВърховният административен съд окончателно потвърди решение на КЗК, с което на „Трансинс технорециклираща компания“ АД (Трансинс) е наложена имуществена санкция в размер на 3% от общия оборот за увреждане доброто име на конкурент. Комисията е установила, че представители на ответното дружество са се свързвали с членове на “Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци” АД („НООРО“) и са предлагали услугите на „Трансинс“, като са представяли невярна информация, че разрешението на „НООРО“ като организация по оползотворяване е отнето, съобщават от пресцентъра на съда.

Има още