От утре отпада забраната за граждани на ЕС да влизат в България

От утре отпада забраната за граждани на ЕС да влизат в БългарияСнимка: Министерски съвет

 Със заповед на здравния министър се регламентират и случаите, в които 14-дневната карантина няма да важи за влизащите в страната

Със заповед на здравния министър Кирил Ананиев от утре, 22 май, отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение (включително Светлейшата Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако̀ и Държавата град Ватикан) да влизат на територията на България

Забраната за влизане в България не важи за български граждани, членовете на техните семейства, както и за лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин

Няма забрана за влизане у нас и за лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства.

Повече подробности по темата четете тук.

Уебинар – представяне на интегрираната платформа Salesforce Customer 360

Next Consult и АПИС организират уебинар, на който ще бъде представена най-новата интеграция на платформата Salesforce Customer 360 с фирмените бази данни на продукта „АПИС Регистър+“. Уебинарът „Customer 360: Съберете цялата информация за клиентите си на едно място“ ще се проведе на 27 май, сряда, от 15:00 ч.

Участниците в онлайн събитието ще имат възможност да научат как лесно и гъвкаво могат да придобият универсален поглед върху всеки клиент с помощта на платформата Salesforce Customer 360 благодарение на успешната интеграция с регистровите системи на АПИС. Salesforce днес е водещата CRM платформа в света.

„Във времето на информационните технологии, за успеха на всяка дейност от голямо значение са базите данни с бизнес информация, които имаме за нашите клиенти и контрагенти – подчертават организаторите от компанията Next Consult, която е златен партньор на Salesforce в Европа. – Когато разполагаме с тези данни, можем да опознаем по-добре какви са потребностите и възможностите на всеки наш клиент, да съобразим каква оферта да му предложим, от какво обслужване се нуждае, за да спечелим доверието и лоялността му. Информацията, която ни интересува, за да се развива успешно нашият бизнес, днес се съдържа в различни системи, идва по различни канали, както онлайн, така и офлайн, достига до различни служители в компанията и се нуждае от ефективно управление, което без добра технология не може да се постигне.“

Ако желаете да проследите уебинара, моля регистрирайте се тук.

Търсенето на съдебни заседатели за най-големия съд в България продължава

Столичният общински съвет удължи до 13 юни 2020 г. търсенето на желаещи да станат съдебни заседатели в най-големия съд в страната – Софийският районен съд. Срокът за подаване на документи изтече още на 6 април, но се оказва, че няма достатъчно желаещи. Затова сега общината обяви нов срок, като изрично уточни, че хората, които вече са кандидатствали, няма нужда да го правят повторно.

Софийският районен съд има нужда от 250 заседатели, които да участват в разглеждането на наказателни дела до края на 2024 г.

За работата си като част от правораздаването гражданите получават 60% от дневната надница на съдия от съответния съд. При 2985 лв. основна заплата на съдия в СРС, това означава 81,40 лв. за пълен работен ден на заседател. През 2020 г. възнаграждението на час на всеки съдебен заседател е 10,18 лв.

Гражданите, които желаят да участват в правораздаването, могат да подадат документи в деловодството на Столичната община на ул. „Московска“ № 33.

Кандидатите трябва да са на възраст от 21 до 68 години, да са дееспособни български граждани, да имат настоящ адрес в София, завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и да не страдат от психически заболявания.

Списъкът на документите, които трябва да подадат желаещите да станат съдебни заседатели към Софийския районен съд, можете да видите тук:

СУ е готов да приема студенти по „Право“ без изпит

Още тази седмица министрите на правосъдието и образованието ще променят наредбата

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обяви, че е променил правилника си за прием и тази година кандидатстването по специалността „Право“ ще е с оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и общия успех от дипломата за средно образование.

Това нововъведение обаче ще се случи за първи път в историята на СУ само ако министрите на правосъдието и на образованието Данаил Кирилов и Красимир Вълчев одобрят промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“.

Правото е регулирана специалност и затова според наредбата студентите в нея се приемат чрез писмени конкурсни изпити при условия и по ред, определени от висшето училище. „Конкурсните изпити проверяват нивото на владеене на българския книжовен език, хуманитарната култура и аналитичните способности на кандидатите“, регламентира още чл. 2 от нормативния акт.

Тази година поради пандемията от Ковит-19 може да се направи изключение за учебната 2020/2021 г. със специална разпоредба в наредбата.

Часове след като от най-старото висше училище у нас огласиха промените в правилника си министърът на образованието заяви пред „24 часа“, че наредбата ще бъде променена още тази седмица.

Повече подробности по темата четете тук.

Иван Гешев създаде Експертен съвет към главния прокурор

Иван Гешев създаде Експертен съвет към главния прокурор

Органът ще се състои от представители на научната общност с безспорен опит в областта на правото и изявени специалисти в правоприлагането с доказани професионални качества и авторитет

Със заповед на Иван Гешев е създаден Експертен съвет към главния прокурор, съобщиха от държавното обвинение.

Съветът е създаден с оглед осъществяване на конституционните правомощия на главния прокурор  по чл.126, ал.2 от Конституцията на Република България за методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, и на основание чл.138, т.1 във вр.чл.136, ал.5 от Закона за съдебната власт.

Съветът се състои от представители на научната общност с безспорен опит в областта на правото и изявени специалисти в правоприлагането с доказани професионални качества и авторитет.

С поименния състав на Експертния съвет можете да се запознаете тук.

ЕК заплаши Великобритания със съд заради нарушаване на свободното движение

ЕК заплаши Великобритания със съд заради нарушаване на свободното движение

Европейският съюз заплаши Великобритания със съдебно дело заради нарушения на правилата за свободно движение на хора, предава Bloomberg. Ходът показва колко свързана остава страната с правилата на блока, въпреки че го напусна преди четири месеца.

Европейската комисия съобщи в комюнике, че Великобритания не е уведомила ЕС за неотдавнашни законодателни промени, ограничаващи свободното движение. Решенията включват налагане от страната на доживотни забрани за повторно влизане на хора, които са били депортирани, и други правила, затрудняващи граждани на страни членки на ЕС да получават социални помощи, съобщават официални представители.

Изпълнителният орган на ЕС даде на Великобритания четири месеца, за да поправи пропуските. Ако страната не предприеме необходимите мерки, Комисията ще премине към следващия етап от законодателния процес, който в крайна сметка ще включва налагането на глоби, съобщи Комисията.

„Според споразумението за напускане правата на гражданите на страните членки на ЕС, пребиваващи във Великобритания след края на преходния период, се основават на правата, които те имат в момента в страната според правилата на съюза“, съобщи Комисията.

Повече подробности по темата четете тук.

Адвокати предлагат конкретни мерки за безопасно отваряне на съдилищата

Съдийската колегия да създаде единни правила за всички съдилища за поетапното нормализиране на работата им и да не допуска отклоняване от тях. Ако пък се наложи за отделни съдилища да се предвидят различни мерки, поради специфично развитие на епидемиологичната обстановка в региона, то те да бъдат своевременно обявени както на сайта на Висшия съдебен съвет (ВСС), така и на интернет страницата на съответния съд. Затова настояват десет адвокати в писмо до Съдийската колегия и отправят серия от предложения за безопасно възстановяване на работата на съдилищата.

 В писмото си до колегията адвокатите Стефан Марчев, Валентина Бакалова, Златка Стефанова, Жана Кисьова, Катерина Граматикова, Христо Хинов, Десислава Миразчийска, Мирослав Мичев, Валя Гигова и Георги Атанасов най-напред посочват, че трябва да се обмисли какъв ще е достъпът на страните по делата до съдебните сгради.

И предлагат следното. Да не се допускат хора със симптоми на заболяване като това може да стане чрез измерване на температурата. Носенето на лични предпазни средства да се въведе задължително условие за допускане в съдебните палати. Посетителите трябва да бъдат оборудвани с ръкавици, маски, шлемове, дезинфектанти и др.

Освен това, казват още адвокатите, трябва да се изготви съгласуван график за откритите съдебни заседания за деня/седмицата, който да бъде оповестен на сайта на съда (преди началото на периода, за който се отнася), както и на входа на съдебната сграда. Да се посочват делата, които междувременно са отсрочени, защото така ще се предотврати ненужно струпване на хора заради дела, които няма да се гледат в открито съдебно заседание, се казва още в писмото до СК.

В съдебните сгради да се допускат само хора, чието явяване на съответната дата е свързано с провеждане на открито съдебно заседание, посочват още адвокатите и продължават с идеите: „Гарантиран достъп на адвокатите до съдебните дела до деловодствата и адвокатските стаи на съдилищата – чрез изготвяне на график за делата с възможност за предварителни заявки по телефон или електронна поща, за да се ограничи струпването на множество адвокати в адвокатските стаи (и да се избегне ненужното посещение на съда за справка по дело, което не е налично за справка, а се намира в съдия, вещо лице и пр.)„.

Повече подробности по темата четете тук.

Почти всички мерки срещу COVID-19 паднаха, на Гергьовден махат и КПП-тата

Почти всички мерки срещу COVID-19 паднаха, на Гергьовден махат и КПП-тата

Седмица и половина преди официалното отпадане на извънредното положение на 13 май, както бе заложено, почти всички мерки на правителството срещу COVID-19 отпадат. Това съобщи премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Министерски съвет.

„Трябва да се научим да живеем с този вирус; следобед на Гергьовден ще се махнат КПП-тата„, каза премиерът.

Министри от кабинета и членовете на Националния оперативен щаб обсъдиха по-рано меркитe, като се обединиха, че думите „извънредно положение“ създават стрес, макар че в някои държави го продължават. В понеделник сутрин ще има подготвен проектозакон, с който да се отмени и извънредното положение. „Мерките за ограничаване на епидемията, които се прилагат, ще бъдат заложени в един или два закона – и ще го наречем например „санитарно извънредно положение„, коментира Борисов.

„Трябва да останат мерките 60/40, социалните мерки, банковите мерки, противоепидимичните мерки. Куп неща, които след 13 май ще останат. Да останат в съответните закони или в общ закон. Утре ще се сме готови, ще го обявим. Да влезем в парламента и дай Боже да успеем да го направим добре, обясни още Бойко Борисов и подчерта, че нито една от мерките, които се обсъждат, днес не носят облекчение на хазната, те са насочени само към облекчение на хората.

Той съобщи, че има единомислие на щаба за КПП-тата.

КПП-ата на изходите на областните градове са изиграли своята роля и ще бъдат премахнати на Гергьовден, единодушни са от Щаба.

Те изиграха много важна роля, ще продължим да действат за районите, където се налага, посочи той. За пореден път благодаря на всички, които са спазват дисциплината и така са спасили хиляди животи, каза Борисов. КПП-та през областните градове ще бъдат премахнати следобед на 6 май„, съобщи премиерът.

11 500 са полицаите са ангажирани на КПП-тата.

Борисов съобщи, че се отварят и терасите на заведенията на открито, но при определени мерки, които ще се уточнят допълнително.

Всяко заведение ще отвори след проверка на условията от Регионалните здравни инспекции и агенцията по храните. Заведенията ще трябва да осигурят необходимата санитарна и социална дистанция.

Повече подробности по темата четете тук.

Призовкарите да се движат по определен маршрут и със служебен автомобил

Организацията излезе с идеи за защита на служителите при връчване на книжа и съобщения и за отваряне на съдебните палати

Да се определят маршрути за служителите, които трябва да връчват призовки, книжа и съобщения на страните, а те да използват служебните автомобили, включително и тези на Висшия съдебен съвет, които сега не са толкова необходими. Да се насърчат гражданите да посочват електронни адреси за връчването на съдебни книжа. Да се издадат инструкции за действията на призовкарите и мерки за тяхна защита при физическото връчване на документи. Това са само част от предложенията на Съюза на съдиите за безопасността на магистратите, служителите и гражданите при постепенното възстановяване на нормалната работа на съдилищата.

Повод за обръщението на организацията до председателите на съдилищата и Съдийската колегия е решението на кадровия орган от миналата седмица, в което беше указано призовки, книжа и съобщения да се връчват и физически, когато това не може да стане по телефона или на имейл.

В тази връзка от ССБ изтъкват, че решението на колегията е бланкетно и отговорността за безопасността на служителите е оставена на административните ръководители. От организацията посочват, че призовкарите са притеснени, че „в атмосфера на страх от заразяване у гражданите, на които трябва да се връчват призовки и съобщения, както и у техните съседи и управителите на етажните собствености, в които адресатите на съобщенията живеят“, работата им ще бъде значително затруднена. Те се опасяват и че при липса на отворени места с публично достъпни санитарни помещения е трудно поддържането на добра лична хигиена при работата с множество химикалки, листове хартия и др., които се налага постоянно да влизат в контакт с други хора докато те изпълняват задълженията си.

Затова ССБ излиза със серия от предложения за гарантиране на безопасността на служителите и възстановяване на работата на съдилищата.

Една от идеите е в по-големите градове да се създаде организация между различните съдилища за определяне на маршрути на призовкарите, при изпълнението на които те да бъдат придружавани със служебните автомобили, които да управляват сами или да им бъде осигурен шофьор. „Според нас е отговорност на Висшия съдебен съвет да организира наличните автомобили и да ги разпредели между различните съдилища, като при необходимост да използва и собствените си служебни автомобили, от засилената употреба на които в момента няма неотложна нужда за дейността на Съвета“, посочват от ССБ.

Друго предложение е да се използват пресаташетата на съдилищата за организиране на медийна кампания за насърчаване на гражданите и организациите, които са страни по дела, да посочат електронен адрес за връчване на съдебни книжа в случаите, в които законът не предвижда такова задължение. Освен това хората да бъдат уведомени, че служителите започват да връчват съобщения, за да могат гражданите спокойно да им съдействат.

Повече подробности по темата четете тук.

Студенти от СУ станаха първи в света по международно право

Отборът на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ взе най-голямата награда и се нареди сред най-добрите отбори в света в най-престижното състезание по международно право – Phillip C. Jessup, съобщиха от висшето училище.

В конкуренция с повече от 750 университети от цял свят, българските студенти спечелиха наградата Richard R. Baxter за най-добра писмена защита на ответник. Освен това, отборът в състав Иван Иванов, Ива Белчева, Мирослав Йонов и Доника Ставрева, с треньори Валери Благоев и Сибел Хасан, се нареди на 4-то място в света в общото класиране за писмени защити. Мемориалът на Софийския университет ще бъде публикуван в ILSA Journal of International and Comparative Law и на сайта на състезанието.

Състезанието, кръстено на знаменития съдия към Международния съд на ООН – Филип Джесъп, възниква през 1960 г. в Харвард. През годините придобива огромна популярност и в момента в „Джесъп“ се състезават най-престижните университети в цял свят. Сред победителите са университети като Оксфорд, Кеймбридж, Сорбоната, Джорджтаун, Колумбийският университет и други. България участва в „Джесъп“ от 1984 г., а тазгодишното представяне е едно от най-успешните.

Състезанието по право за студенти представлява симулация на процес пред Международния съд на ООН. Всяка година през септември излиза казус, провокиран от актуални теми от “сивата зона“ на международното право, по които участниците спорят от позициите на ищец и ответник. Тази година казусът постави акцент върху използването на автономни оръжия без човешки контрол по време на война, държавна приемственост и наказателна отговорност на държавни ръководители за военни престъпления.

Повече подробности по темата четете тук.