Архив на ‘Съдебна власт’

Съдът на ЕС с нови правила за обжалване на актове на Общия съд по дела, преминали двоен контрол

Ще се допускат само жалби, в които се повдига въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на съюза

Съдът на Европейския съюз (СЕС) повече няма да разглежда всички жалби срещу решения на Обшия съд, които вече са преминали двоен контрол, а ще допуска само тези, в които се повдига въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на съюза. Това предвиждат новите правила, за които съобщиха днес от съда.

Съдът на ЕС и Общият съд са провели съвместно обсъждане и са анализирали необходимостта от промени в реда за разглеждане на жалби срещу актове на Общия съд. „Извършеният анализ показва, че често се обжалват актове на Общия съд по дела, които вече са преминали двоен контрол – първо от независим орган за административно обжалване, а след това от Общия съд, и че Съдът отхвърля много от тези жалби поради явна недопустимост или явна неоснователност“, обясниха от СЕС, като подчертават, че целта на реформата е самият СЕС да може да се съсредоточи върху делата, които изискват цялото му внимание и затова за разглеждане ще бъдат допускани само жалбите, в които се повдига въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на съюза.

Затова от 1 май 2019 г. се изменят Протоколът относно статута на Съда на Европейския съюз и Процедурният правилник на съда.

Повече подробности по темата четете тук.

Гражданите ще могат да водят дела по ЗОДОВ за вреди от действието на незаконни наредби

магдалена иванова, дело, прокуратура, златица

Гражданите и бизнесът могат да водят дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за вредите, които са претърпели от действието от незаконосъобразни правилници, наредби и инструкции, които впоследствие са били отменени от съда. Това да се регламентира изрично в самия ЗОДОВ предлага депутатът от ДПС Хамид Хамид.

Тази възможност беше отречена преди близо три години – на 27 юни 2016 г., когато Върховният административен съд (ВАС) излезе с тълкувателно решение, с което прие, че вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод изпълнението (действието) на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен, не подлежат на обезщетяване по реда на чл.1, ал.1 ЗОДОВ.

Преди ВАС да излезе с това задължително за всички съдилища тълкуване, магистратите бяха разделени в позицията си. Нещо повече – разделен беше и самият ВАС и затова 32-ма върховни съдии подписаха тълкувателното решение с особено мнение.

Днес Хамид Хамид заявява, че целта на внесения от него проект за промени в ЗОДОВ е именно да се преодолеят последиците от Тълкувателното решение по дело №2/2015 г. на ВАС и определя като показателен фактът, че решението е подписано с особено мнение от толкова много съдии.

Повече подробности по темата четете тук.

Главният прокурор подкрепи идеята за механизъм за дисциплинарна отговорност на тримата големи в съдебната власт

сотир цацаров

Главният прокурор Сотир Цацаров подкрепя идеята за разработване на механизъм, по който председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и главният прокурор да може да бъдат разследвани и обвинени за извършени престъпления, както и да им бъдат образувани дисциплинарни производства в случаи на тежки нарушения на служебните им задължения, съобщи БНР.

„Ние сме го обсъждали с г-н Кирилов, вчера то бе обсъдено и с г-н Тимерманс. Това предложение среща разбиране и бих казал много силна подкрепа от Европейската комисия. Не става дума за предсрочно прекратяване на мандата. Става дума за механизъм за дисциплинарна отговорност, разследване в случаите на обвинения за извършено престъпление“ – заяви Цацаров.

Главният прокурор не посочи кога се очаква този механизъм да бъде изработен и да започне да действа.

Преди дни министърът на правосъдието Данаил Кирилов обяви, че една от първите му задачи е да се изработи механизъм за предсрочно прекратяване на мандата на тримата големи в съдебната власт при извършени от тях нарушения.

Той уточни, че България е длъжна да направи това, защото вече няколко пъти ѝ е правена забележка от Брюксел. Трябвало да се уточнят критериите при какви нарушения ще могат да бъдат освобождавани от длъжност висшите магистрати и кой орган ще има тези правомощия, обясни в петък в предаването „Панорама“ по БНТ Данаил Кирилов.

Повече подробности по темата четете тук.

Постоянни дежурни състави във ВАС ще гледат изборните дела

Постоянни дежурни състави, разпределени по седмици, ще действат във Върховния административен съд (ВАС) за изборите за Европейски парламент. Това следва от заповед на председателя на ВАС Георги Чолаков, съобщиха от съда.

Докладчиците ще се определят чрез системата за случайно разпределение на делата.

Вече са подадени и първите жалби срещу решения на Централната избирателна комисия за определяне на съставите на районни избирателни комисии. Жалбите са шест и всички са от „БСП за България“. Едно от тези решения се обжалва и от „България без цензура“, която е поискала и спиране на предварително изпълнение на решението.

Вече са образувани дела, като заседанията са насрочени за 9 април от 13 ч. Съгласно Изборния кодекс решенията по тях ще бъдат обявени в срок от 3 дни от датата на постъпване на жалбите и ще бъдат публикувани на сайта на Върховния административен съд.

Повече подробности по темата четете тук.

За първи път платен стаж за български юристи в Съда на ЕС

Срокът за кандидатстване е до 15 април

За първи път Съдът на Европейския съюз предоставя възможност за платен стаж на юристи. Досега нямаше платени стажове и кандидатите трябваше сами да поемат разноските си, което беше непосилна финансова тежест за много от желаещите да трупат опит в кабинетите на съдиите в Люксембург. Нетното възнаграждение за стажа е 1 177 евро на месец. А продължителността му е 5 месеца.

„На стажантите, които получават възнаграждение и чието местопребиваване се намира на разстояние 200 и повече километра от седалището на Съда на Европейския съюз, се изплаща сума за покриване на пътните разноски в размер на 150 евро“, съобщиха от съда и уточниха, че броят на платените стажове е ограничен, но не посочват колко точно души ще бъдат одобрени.

Стажът е в кабинетите на членовете на СЕС и на Общия съд на Европейския съюз и в службите на съда. Стажовете в службите на Съда се провеждат основно в дирекциите за правни писмени преводи, в дирекция „Изследвания и документация“, в дирекция „Комуникация“, в дирекция „Протокол и посещения“, към правния съветник по административни въпроси, в секретариата на Общия съд и в дирекция „Устни преводи“.

Периодите за стаж са два:

  • от 1 март до 31 юли. Като кандидатурите се подават от 1 юли до 15 септември.
  • от 16 септември до 15 февруари за стажове в кабинетите и от 1 октомври до 28 февруари за стажове в службите на съда. Кандидатурите се подават от 1 февруари до 15 април.

Желаещите, които притежават университетска диплома по право или по политически науки с преобладаващо изучаване на право, трябва да подадат кандидатурите си чрез приложението EU CV Online.

Повече информация по темата четете тук.

Фирма осъди парламента и Агенцията за приватизация за 427 000 лева

Бившият ямболски производител на млечни продукти „Кабиле – ЛБ“ осъди Народното събрание и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) да му платят обезщетения от общо 427 538 лева за вредите, които двете институции са му причинили като са нарушили правото на Европейския съюз.

Решението е на състав на Бургаския апелативен съд с председател Румяна Манкова и членове Събина Христова (докладчик) и Мария Тончева. С него „Кабиле – ЛБ“ печели делото си и на втора инстанция, след като миналата година съдия Добрин Кючуков от Ямболския окръжен съд уважи иска на вече затворилото предприятие и прие, че причинените му имуществени вреди са за 426 538 лева. Тогава обаче съдът в Ямбол осъди парламента и АПСК да платят и още 10 000 лева за неимуществени вреди на фирмата, докато апелативните съдии намалиха това обезщетение на 1000 лева.

Това е поредно заведено дело от приватизирано предприятие заради разпродадено негово имущество, като в основата му стои отмененият през май 2015 г. §8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Той даваше възможност на държавата чрез АПСК да учреди законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество за неизпълнени задължения на купувача по договор, сключен на основание чл.25 от стария Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

Повече подробности по темата четете тук.

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение ще се подават по електронен път

Всички сайтове на съдилища ще бъдат унифицирани, за да могат страните и адвокатите по-лесно да търсят и намират информация в тях, това е заложено в проект, разработван по Оперативна програма „Добро управление“, по който ВСС е бенефициент.

Проектът има две основни дейности – първата е „Прилагане на унифицирани модели и стандарти за съдържание, миграция на интернет страници на съдилищата към Единния портал за електронно правосъдие и неговото надграждане“, а втората – „Централизиране на информацията от Системата за управление на съдебните дела (САС) в Единния портал за електронно правосъдие“. И двете дейности са насочени към подпомагане на гражданите, на техните процесуални представители и до известна степен на съдебната власт.

По отношение на първата дейност – всички съдилища имат интернет сайтове. Общият им брой е 182, от които два са на върховните съдилища, другите 180 – на останалите съдилища. Някои от сайтовете са еднотипни, но като цяло има разнообразие на дизайна. Всички сайтове имат сходни функционалности, но се достига до тях по различен начин – различни раздели, различни менюта, на различно място. Дори в адресите на сайтовете има разнообразие – различни домейни, различно изписване на съда. Това затруднява гражданите и особено много адвокатите, които търсят информация в интернет страниците на различни съдилища.

В резултат от изпълнението на проекта това ще се промени – сайтовете ще бъдат унифицирани като визия и функционалност. Ще се запази възможността за публикуването на специфична за конкретния съд информация, но това ще става по начин, който не променя унификацията. Това със сигурност ще облекчи гражданите и юристите, които работят професионално със съдилищата, но ще облекчи и съдебната система, предвид по-лесната поддръжка и създаване на навици за работа с тези сайтове, които ще са еднотипни.

Същевременно тази първа дейност на проекта включва и миграцията на интернет страниците на съдилищата в Единния портал, което ще доведе до централизация на информацията от всичките 180 сайта в портала. Това ще даде възможност до тази информация да се стига  от една точка, което безспорно би било  огромно улеснение за всички нейни ползватели.
Повече подробности по темата можете да  прочете в интервюто на ръководителя на проекта  в Lex.bg.

ВКС и ВАС няма да тълкуват заедно прекъсва ли поканата за доброволно изпълнение давността

Двете върховни съдилища няма да излязат със съвместно тълкувателно постановление по въпроса дали поканата за доброволно изпълнение към длъжника прекъсва давността. Това обявиха Общите събрания на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) и на двете колегии на Върховния административен съд (ВАС).

Причината – върховните съдии са на мнение, че няма противоречие в практиката на гражданските и административните съдилища по въпроса.

Висшият адвокатски съвет, по чието искане беше образувано съвместното тълкувателно дело на ВКС и ВАС, обаче е на друго мнение. Според адвокатурата проблемът е в това, че ако гражданските съдилища приемат, че поканата за доброволно изпълнение не прекъсва давността (позовавайки се на Тълкувателно решение № 2/2013 от 26 юни 2015 г. на ОСГТК на ВКС), то ВАС в редица решения застъпва позицията, че я прекъсва в изпълнителното производство по АПК.

Въпросните решения на ВАС са постановени по подадени отрицателни установителни искове (чл. 292 АПК) срещу строителния контрол. Граждани и фирми искат съдът да установи, че е изтекла петгодишната давност за изпълнение на заповедите за премахване на незаконните им строежи. При произнасянето си обаче ВАС обсъжда и прекъсването на давността с изпращане на покана за доброволно изпълнение. Причина за това е разпоредбата на чл.282, ал.1, т.9 АПК. Тя гласи: „Изпълнителното производство се прекратява по възражение на длъжника, ако от деня, в който задължението е станало изискуемо, до получаването на поканата по чл. 277 е изтекла давността по чл. 285, т. е. ако от деня, в който вземането е станало изискуемо, до получаване на поканата за доброволно изпълнение са изтекли 5 години.

Съдиите от ВКС и ВАС обаче са на мнение, че това не означава, че има противоречива практика на двете съдилища по един и същи въпрос и следователно не е необходимо да излизат с тълкувателно постановление.

Повече подробности по темата четете тук.

ВСС и адвокатурата обсъдиха възможностите за достъп до електронните дела

Възможностите за осигуряване на дистанционен достъп на адвокатите до електронните дела, за предявяване на волеизявления и доказателства по електронен път чрез Единната информационна система на съдилищата, както и за осигуряване на достъп на Електронния портал за електронно правосъдие до Единния регистър на адвокатите. Тези теми са били обсъдени на среща на представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев с председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, заместника й Людмил Рангелов и главния секретар ВАдС Стефка Въжарова.

Преди около месец в писма до ВСС и Министерството на правосъдието от Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) настояха да се въведат единни правила за електронен достъп до делата. От ФОБА изтъкнаха още, че съдилища отказват да им изпращат по имейл протоколи от съдебни заседания.

На срещата на ръководството на адвокатурата с представляващия ВСС е бил поставен и друг въпрос, свързан с последните изменения в Административнопроцесуалния кодекс. Според §152 от него в срок до 10 октомври 2019 г. ВСС трябва да създаде техническа възможност адвокатите да изпълнят задължението си по чл. 137, ал. 2 от АПК за известяване на електронните им адреси със съобщения, подписани с е-подпис. От своя страна адвокатите трябва да заявят пред съвета обстоятелствата, които подлежат на вписване.

Боян Магдалинчев е обяснил какви стъпки са предприети до момента от съвета по изпълнение на разпоредбите на АПК. Двете страни са се разбрали на 26 март да бъде проведена среща между IT специалистите на ВСС и на адвокатурата, за да уточнят съвместните си действия.

Повече подробности по темата четете тук.

25 са делата за корупция по високите етажи в спецсъда

Делата за корупция по високите етажи на властта, които от ноември 2017 г. се гледат само в Специализирания наказателен съд (СНС), са 25.

Това става ясно от отчета на съда за 2018 г., като в бройката влизат и делата, които преди това са били в Градския съд, но са връщани на прокуратурата, която след това е била длъжна да ги внесе вече в спецсъда. През изминалата година съдът отчита 3 осъдителни присъди по тези дела и 3 оправдателни.

Големите дела за корупция са подсъдни само на специализираните съдилища от края на 2017 г., когато бяха приети промените в НПК, които целяха засилване на специализацията. Тогава от градския съд отчетоха още по-малка бройка корупционни дела по високите етажи, като за предходните 3 години те бяха общо само 26.

В отчета на спецсъда се казва, че тази промяна е довела до увеличаване на броя на делата, които се отличават с голяма фактическа и правна сложност и изискват ангажирането на голям времеви и човешки ресурс. Според статистическите данни обаче новите дела през 2018 г. са 197 и са дори по-малко от предходната година, когато са били 204. Общото увеличение на делата идва от повечето производства за разрешения за прилагане на специални разузнавателни средства (СРС), както и разрешения за обиски претърсвания, изземвания др. действия по разследването.

Впечатление правят обаче тенденциите за ръст на исканията за СРС, като съдът все по-рядко отказва прилагането им. През изминалата година спецсъдът е дал 2940 разрешения, което е със 794 повече от предходната година. Отказите пък са намалели почти двойно – от 898 за 2017 г., те са паднали до 471 за изминалата година. От спецсъда отчитат, че ръстът на исканията е резултат от новото правомощие на антикорупционната комисия да има право да иска прилагане на СРС.
Повече подробности по темата четете тук.

Архив