СЪЮЗЪТ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

и АПИС ЕВРОПА

Ви канят да вземете участие в национален семинар на тема:

Данъчно законодателство и практика – 2019 г.“

 на 07.12.2018 г. от 12.30 ч.

в залата на Съюза на юристите в България, София, ул. Пиротска № 7

 ПРОГРАМА

Регистрация – 12.00 – 12.30 ч.

Откриване – 12.300 ч.

Новата данъчна практика във финансовите системи на АПИС

Теми:

Актуални въпроси на данъчното законодателство и практика през 2019 г.

Лектор: Росен Иванов, специалист по данъчно облагане и автор на многобройни публикации в тази област

 Предварителни въпроси и предложения за дискусия в рамките на семинара можете да изпращате на адрес: seminar@apis.bg.

Семинарът е безплатен. Ако желаете да присъствате, е необходимо е да заявите участието си тук или да позвъните на тел. – 02/988 35 41, 980 48 27

За тези, които не могат да присъстват, е осигурена алтернативна възможност да проследят семинара онлайн в реално време, като посетят: http://tv.apis.bg

 

Семинар на тема “ Данъчно законодателство и практика — 2019 г.“

СЪЮЗЪТ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

и АПИС ЕВРОПА

организират национален семинар на тема

Данъчно законодателство и практика — 2019 г.“

на 07.12.2018 г. от 12.30 ч. в залата на Съюза на юристите в България,

София, ул. Пиротска № 7

ПРОГРАМА

Регистрация – 12.30 – 13.00 ч.

Откриване – 13.00 ч.

. Новата данъчна практика във финансовите системи на АПИС

. „Актуални въпроси на данъчното законодателство – 2018 г.“ – лектор: Росен Иванов, специалист по данъчно облагане и автор на многобройни публикации в тази област

Предварителни въпроси за дискусия в рамките на семинара можете да изпращате на адрес: seminar@apis.bg

 

Семинарът е безплатен. Ако желаете да присъствате на него, необходимо е да заявите участието си на тел. – 02/988 35 41, 980 48 27.

За тези, които не могат да присъстват, е осигурена алтернативна възможност да проследят семинара онлайн в реално време, като посетят: http://tv.apis.bg.

 

Апис Финанси

 Важна информация за ДЪРЖАВНИТЕ и МЕСТНИТЕ администрации и страните по договор с публични органи – в сила от 03.09.2018 г. – Нов режим на плащане от разпоредител с бюджет

Условия и ред за разплащанията на разпоредителите с бюджет от 3 септември 2018 г. 

Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2018 година (в сила от 17.07 и 20.07.2018 г.)

Евро финанси

Данъчна практика по дела от България

        

Достъп и/или абонамент за продуктите Апис Финанси, Евро Финанси, както и за другите продукти на Апис можете да заявите на тел. 02/9804827, 02/9883541

 

Екипът на Апис

Данъчните следят пратки по пощата

Данъчните затягат контрола върху онлайн търговията, като ще следят какви суми получават гражданите при изплащане на стоки с куриерски или пощенски пратки с наложен платеж. Това ще стане с промени в Закона за пощенските услуги, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерството на транспорта.

Всички пощенски оператори ще трябва да изискват и съхраняват идентификационни данни на граждани – податели на вътрешни и международни пощенски пратки с наложен платеж, при които на подателя на пратката сумата на наложения платеж е изплатена в брой чрез пощенски паричен превод. Информацията за хората, които получават пари за изпращане на стоки по пощата, ще се пази в предвидения от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 5-годишен срок. Информация ще се пази и за упълномощените лица, които изпращат стоки по пощата.

Продажбите чрез поръчки по интернет нарастват през последните години, като много граждани реално извършват търговска дейност без да плащат дължимите данъци. Затова от НАП изискват информация от куриерските компании какви суми изплащат на свои клиенти за изпратени пакети с наложен платеж. С промените в закона ще се следи и какви суми се получават от изпращача с пощенски паричен превод. Така от НАП ще могат да проследят колко често граждани изпращат стоки по пощата и какви обороти правят.

Източникът на тази информация можете да видите тук.

 

Апис Финанси – Важна информация – от 1 август влиза в сила таван за размера на банковите такси

Среден размер на таксите за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители

Банките следва да съобразят приемливия размер на таксите на услугите по платежна сметка за основни операции, изброени в приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, със средния размер на таксите, публикуван от БНБ и с изискванията на чл. 36, ал. 2 от Наредба № 3 на БНБ, най-късно до 1 август 2018 г. съгласно § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 на БНБ.

 

Услуга в левове по разплащателна сметка на територията на страната Средeн размер на таксите
Откриване на разплащателна сметка
▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката 1.79 лв.
▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката 1.32 лв.
Обслужване на разплащателна сметка 
▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката 2.27 лв./мес.
▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката 2.02 лв./мес.
Закриване на разплащателна сметка 
▪ Закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване 3.20 лв.
Внасяне на средства по разплащателна сметка
▪ Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката до 4161 лв. – без такса
Теглене на пари в брой от разплащателна сметка
▪ На каса в офис на банката до 1 000 лв. * 1.02 лв. 0.2% от сумата,

мин. 1.40 лв.

▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката 0.20 лв.
▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка 0.92 лв.
Плащане по директен дебит
▪ Към сметка при същата банка 1.35 лв.
▪ Към сметка при друга банка 2.28 лв.
Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет
▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката 0.00 лв.
▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка 0.00 лв.
Кредитен превод
▪ На хартиен носител към платежна сметка при същата банка 0.99 лв.
▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка 0.49 лв.
▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 2.22 лв.
▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 1.08 лв.
▪ На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка 1.05 лв.
▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка 0.46 лв.
▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка 2.29 лв.
▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка 0.97 лв.
Периодичен превод
▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител 0.92 лв.
▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране 0.53 лв.
▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител 1.75 лв.
▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране 1.33 лв.

 

АПИС ФИНАНСИ И ЕВРОФИНАНСИ

 ДАНЪЧНИ, СЧЕТОВОДНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ КАЗУСИ – „Нови данъчни и осигурителни казуси“ – прилагането на икономическото законодателство при нововъзникнали казуси, които досега не са били обект на тълкуване с ежемесечна актуализация. Противоречие на националните норми спрямо законодателството на ЕС и съдебната практика на Европейския съд и произтичащите от това задължения на фирмите и органите по приходите.

            Специализираната компютърна информационна система “АПИС – ФИНАНСИ ” е неоценим помощник за финансисти, мениджъри, счетоводители, одитори, юристи и други специалисти, и е без аналог на пазара. Продуктът обхваща всички сфери на икономиката и финансите и обединява цялата необходима информация, придружена с компетентни трактовки и разработки на изтъкнати специалисти.

“АПИС – ФИНАНСИ” съдържа актуалните национални и международни счетоводни стандарти. одитни стандарти, финансова практика на ВАС при прилагането на данъчното законодателство, коментари и анализи в областта на финансите, социалното и здравното осигуряване, счетоводството, данъците, статистиката, банковото дело, търговските сделки, икономическия анализ и моделиране. Формуляри и бланки за изчисляване на лихви, стойност на парите във времето и суми, свързани с данъчно облагане, осигуряване, труд и работна заплата.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • пълно тематично покритие на всички сфери на икономиката;
 • актуални международни счетоводни и одитни методологии и отчети;
 • Автоматизирано изчисляване на:
 • 1. Лихви – Законна лихва в левове, евро и др. Стойност на парите във времето;
 • 2 . Суми, свързани с данъчно облагане, осигуряване, труд и работна заплата, както и други текущи счетоводни разходи и нормативи. Валутни курсове;
 • максимално придържане на всяка разработка към практиката, основана на действащото законодателство;
 • пределно удобство и полезност за потребителя чрез съчетаване на изчерпателната и достоверна информация с богата справочна база и прецизни изчислителни модули;
 • осигуряване на възможност за получаване на данни и резултати към минало, настояще и бъдеще време;
 • хипервръзки между отделните разработки, регламентиращите ги нормативни и поднормативни актове, илюстриращите ги таблици и схеми, справочните данни и изчислителните системи

Интегрираната система АПИС ЕВРО ФИНАНСИ съдържа:

 • икономическата и търговската дейност в регламентите и директивите на Европейската общност;
 • областите на пряко действие на Европейското законодателство и приложимостта на местното (българското) законодателство.
 • европейска фискална, социална и бизнес практика, базирана на решенията и определенията на Европейския съд
 • икономически и финансови операции, приложими в страните от Европейския съюз;
 • коментари и практика по прилагането на Европейското законодателство в икономиката и финансите на страните-членки на ЕС;
 • провеждане на данъчната политика в Европейския съюз;
 • международни стандарти за счетоводна, финансова отчетност и одит – източник Европейска комисия;
 • систематизирана съдебна практика в удобен табличен формат;
 • полезна справочна информация, формуляри и образци, регламентирани от ЕС в разглежданите области.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ за продуктите АПИС Право, АПИС Финанси, АПИС и Евро Финанси

РЕШЕНИЕ НА СЪДА – 24 януари 2018 г. Обезщетение за вредите, претърпени поради липсата на адекватно и своевременно транспониране на Директива.

Правото на Съюза задължава държавите членки да поправят вредите, които са причинили на частноправните субекти поради липсата на транспониране на директивата, доколкото са изпълнени три условия… Дори когато не са налице специални национални разпоредби за транспониране на дадена директива, националният съд трябва да тълкува националното право, доколкото е възможно, в светлината на текста и целите на съответната директива, за да се постигне предвиденият от нея резултат . . (C‑164/13, EU:C:2014:2455, т. 52).

вж. Евро Финанси – Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)

Ще Ви представим и „Нови данъчни и осигурителни казуси“: прилагането на икономическото законодателство при нововъзникнали казуси, които досега не са били обект на тълкуване (с ежемесечна актуализация).

Ще научите актуалните новости в практиката на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика и в европейската съдебна практика по данъчни дела от България относно практическото приложение на норми и стандарти в сферата на икономиката и финансите.

За да получите безплатен достъп до продуктите, е необходимо да се регистрирате, като посетите: http://euroapis.eu/freeregistrations/ или да се обадите на тел.: 02/923 98 00, 988 35 41, 980 48 27.

Можете също да позвъните на представителя на АПИС за Вашия регион, чийто телефон ще намерите тук: http://apis.bg/bg/about-us/dealers.html.

Промени в счетоводното , данъчното и осигурителното законодателство за 2018 година

Закон за местните данъци и такси

 1. Електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 се освобождават от данък върху превозните средства. Промяната цели намаляване на вредните емисии в атмосферата и продължаване на водената данъчна политика по отношение на електрическите превозни средства – чл. 58, ал. 2 от ЗМДТ.
 2. За превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591 данък се дължи и за времето до възстановяване на регистрацията – чл. 58, ал. 5 от ЗМДТ.

3. Създава се възможност за проверка за платен данък върху превозното средство чрез достъп до автоматизирани системи за обмен на информация. Следва да се има предвид, че заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство – чл. 60 от ЗМДТ.

 1. От 1.01.2018 г. общинският съвет с решение може да определи кои от местните такси, установени със закон, не се събират от общинската администрация, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.
 2. Прецизират се разпоредби, свързани със заплащане на данък върху таксиметровия превоз на пътници (чл. 61ч от ЗМДТ).

Закон за акцизите и данъчните складове

1. Прецизира се определението за „Енергиен продукт за отопление“ във връзка с различното тълкуване от администрацията и съдилищата и с цел защита на фиска.

2. Допълнена е разпоредбата на чл. 12 относно определението за тютюневи изделия, като се пояснява, че препаратите за пушене с водна лула (наргиле ), които освен тютюн или заместители на тютюна (изделия на базата на растения, билки или плодове, или изделия в твърдо състояние) съдържат и ароматизиращи сиропи, също попадат в обхвата за облагане на тютюневите изделия.

3. В чл. 12а от ЗАДС е дадено определение за „Нагреваемо тютюнево изделие“ – вид бездимно тютюнево изделие, при чиято употреба не протича процес на горене на съдържащия се в него тютюн, а употребата се извършва чрез нагряването му, в резултат на което се отделя аерозол.

4. От плащане на акциз се освобождават:

– произведената електрическа енергия от лица, за които няма изискване да са получили лицензия по Закона за енергетиката, при условие че е платен акциз за енергийните продукти, вложени в производството на електрическата енергия. Целта е да се допълни хипотезата за избягване на двойно облагане в случаите на производство на електрическа енергия за собствени нужди, като се облагат с акциз само суровините за производство на електроенергията.

– цигари до 1000 къса и тютюн за пушене до 2 кг за една календарна година, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията (нови т. 15 и 16 в чл. 21, ал. 1 от ЗАДС).

5. Акцизната ставка за цигарите на специфичния акциз е 109 лв. на 1000 къса – от 1 януари 2018 г.; на пропорционалния акциз – 25 на сто от продажната цена – от 1 януари 2018 г.

 1. Определя се акцизна ставка за нагреваеми тютюневи изделия в размер на 152 лв. за килограм.
 2. Въвежда се минимален срок от 1 година за валидност на банковите гаранции, предоставяни от икономическите оператори – чл. 80 от ЗАДС.
 3. При осъществяване на контрола върху акцизните стоки при поискване от митническите органи лицата са длъжни да им представят документ за самоличност. В случай на отказ самоличността на лицето се установява от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.
 4. Забранява се:

9.1. регистрирането на електронен административен документ или издаването на документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, за акцизни стоки, които не са произведени или не са постъпили физически в данъчния склад.

9.2. подаването на съобщение по чл. 73д за акцизни стоки, които не са постъпили физически в данъчния склад или обекта.

9.3. издаването на данъчни документи по този закон за акцизни стоки, които не са произведени или не са постъпили физически в данъчния склад или обекта. Забраната не се отнася за случаите на установяване на липси или потреблението на акцизни стоки в данъчния склад/обекта – чл. 91б от ЗАДС.

10. Нов чл. 102б, като се цели създаването на ясна процедура по отношение прилагането на чл. 102а, ал. 1, т. 1 от ЗАДС и регламентиране на задължения за лицата, управляващи транспортни средства, с които се превозват акцизни стоки и получателите на тези стоки на територията на страната. Контролът по реда на новия чл. 102б ще обхваща движението на акцизни стоки на територията на страната независимо от това дали те ще са натоварени/ще се разтоварват в друга държава, или в страната, като е налице предпоставка за постигане на равнопоставеност между лицата и постепенно легализиране на целия пазар на акцизни стоки.

 1. Освен задържаните стоки, вече и акцизните стоки, отнети и изоставени в полза на държавата могат да се оставят на отговорно пазене с протокол на нарушителя или на други лица, които отговарят за тях – чл. 107б, ал. 2 от закона.
 2. Създава се административнонаказателна разпоредба и лицата, които държат и превозват акцизни стоки без опростен придружителен документ, ще се наказват с глоба в размер от 1000 до 4000 лв. или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2000 до 6000 лева. При повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 6000 лв., а имуществената санкция е в размер от 4000 до 8000 лв. – чл. 112А, ал. 3 от ЗАДС.

13. С чл. 112б (нов) се разписва административнонаказателна разпоредба, с която да се санкционират лицата при констатирани от митническите органи липси или при излишъци при данъчнозадължените лица. Предложената разпоредба цели превенция на лицата за правилно и своевременно водене на Дневник за складова наличност и отчетност, при което да може да се осъществява ефективен контрол и проследяване на въведените, произведените или изведените акцизни стоки, в това число и междините продукти.

14. Намален е размерът на санкциите по чл. 123, ал. 1 и 2 от ЗАДС, поради наложилата се съдебна практика на отмяна на наказателни постановления поради прекомерност и несъразмерност на наложените санкции с конкретното нарушение.

15. С промени в чл. 107в и в чл. 124 се въвеждат правомощия на митническите органи да се разпореждат чрез продажба на акцизни стоки, които не подлежат на преработка или „унищожаване“, както и други акцизни стоки преди приключване на административнонаказателното производство, поради значителни разходи за митническата администрация за съхранение, както и когато съхраняването им е невъзможно или представлява опасност за живота и здравето на хората и за околната среда, като получените суми от продажбите се внасят по депозитна сметка до приключване на административнонаказателното производство. До промяната разпореждането само чрез преработка или унищожаване ограничава възможностите годни за реализация акцизни стоки да бъдат продадени, като в същото време данъчните складове за производство на акцизни стоки отказват преработката им, тъй като това би нарушило производствения им процес. Дългото съхранение на отделни видове акцизни стоки (бензин) води до промяна на физико-химичните качества, както и до намаляване на обема им и до невъзможност за последваща реализация, като има случаи на иззети, задържани акцизни стоки, които са годни за реализация чрез продажба.

16. Отпада изискването за предоставяне на декларация от лицата, вписани в търговския регистър, че не са в производство по несъстоятелност или в ликвидация, когато подават искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител или друг регистрационен режим по този закон. Наличието на това обстоятелство ще се декларира само от лицата, които не са вписани в търговския регистър.

 

Промени в счетоводното , данъчното и осигурителното законодателство за 2018 година

Закон за счетоводството

 

 1. Редактирани са разпоредбите на чл. 29, ал. 4 и 6 с цел постигане на коректност и избягване на възможността за двусмислено или неправилно тълкуване на текстовете.
 2. В чл. 38, регламентиращ публикуването на консолидиран финансов отчет на крайното предприятие майка, в случай че предприятието майка е освободено от задължението за съставяне на такъв, съгласно приложимите счетоводни стандарти, се прави уточнение относно срока за публикуване, когато отчетният период на крайното предприятие майка е различен от приетия отчетен период в България.
 3. Разширява се обхватът на оповестяваната нефинансова информация с цел пълно съответствие с европейското законодателство, в частност с Директива 2014/95/ЕС (чл. 48 от ЗСч).
 4. Прецизира се разпоредбата и се уточнява как следва да бъде изготвен годишният доклад за плащания към правителства (чл. 54 от ЗСч).
 5. В допълнителните разпоредби се прецизира определението за „нетни приходи от продажби“ и се привежда в съответствие с определението за „нетен оборот“, дадено в Директива 2013/34/ЕС (Счетоводната директива). Определението за „обичайна дейност“, свързано с определението за „нетни приходи от продажби“, се отменя, тъй като става излишно.
 6. Създава се нов § 5а с цел да се обезпечи правилното прилагане на закона от предприятия, чиято счетоводна база за съставяне на финансовите отчети са международните счетоводни стандарти. Разпоредбата уточнява, че предприятията, прилагащи международните счетоводни стандарти, приети за прилагане в ЕС с Регламент № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета, се прилагат изцяло, както са приети, без изменения.

7. Юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза публикуват годишния си финансов отчет чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година.

 1. Предприятия, които не са осъществявали дейност през съответния период се освобождават от задължението за обявяване в търговския регистър на годишните финансови отчети. Това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.

За тази цел „Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:

а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

 

Промени в счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство за 2018 година

Закон за корпоративното подоходно облагане

 1. Подаване на предвидените в закона декларации

Декларациите по образец по ЗКПО се подават задължително по електронен път с електронен подпис (чл. 7, ал. 2 от ЗКПО).

След въвеждане на онлайн декларирането отпадат отстъпките, които в момента по закон могат да ползват фирмите и физическите лица за това – на основание § 49 от ЗИДЗАДС данъчно задължените лица по Закона за корпоративното подоходно облагане не ползват отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък по реда на отменения чл. 92, ал. 5 от закона за годишната данъчна декларация за 2017 г.

 1. Данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността – чл. 92, ал. 4 от ЗКПО. Разпоредбата се прилага и за годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността за 2017 г. – § 27 от ЗИДДОПК (обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г.).

Закон за данък върху добавената стойност

1.  Разпоредбите за корекция на ползван данъчен кредит са прецизирани с цел, когато при придобиването или изграждането на недвижимите имоти не е упражнено право на данъчен кредит, 20-годишният срок за недвижими имоти да се брои от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 или от началото на годината на фактическото използване, ако имотите не са използвани повече от една година след годината на изтичане на този срок. По този начин принципът на определяне на тези срокове е уеднаквен с принципа за определяне на сроковете, когато за активите е упражнено право на приспадане на данъчен кредит.

С оглед на гарантиране на правната сигурност за регистрираните лица, които по силата на изрично ограничение в закона не са приспаднали данъчен кредит при производството, придобиването или вноса на стока, съответно при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаването на услуга, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на закона, но в хода на използването на активите са приспаднали данъчен кредит в резултат на извършена годишна корекция, в закона се включва разпоредба, която регламентира размера на неползвания данъчен кредит, който лицата могат да приспаднат при извършване на последваща облагаема доставка на такъв актив.

Уреждане на общите правила при определяне на: размера на пропорцията на използване на стоката за осъществяване на независима икономическа дейност, спрямо общото използване в съответната година и коефициента, отразяващ размера на частичния данъчен кредит при използване на стока/услуга, когато през съответната година регистрираното лице е използвало/възнамерявало да използва стоката или услугата за определен вид доставки.

Регламентиране на случаите, в които задължението за извършване на годишни корекция отпада (чл. 79, 79а, 79б, 79в, 80 от ЗДДС).

 1. Прецизиране на разпоредбата за възникване на данъчно събитие в случаите на доставка с поетапно изпълнение. Завършването на всеки етап се счита за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап (чл. 25 от ЗДДС).
 2. Конкретизиране, че прилагането на нулева ставка в случаите на превоз на пътници е приложимо само за техния багаж. При изпълнение на договори за превоз на товари, моторните превозни средства не са част от багажа на пътник, по отношение на водачите им (чл. 29 от ЗДДС).
 3. Прецизиране на разпоредбата, регламентираща освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност на доставката на „универсална пощенска услуга“ с цел да не се допуска по-широко тълкуване на освобождаването, предвиденото в Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данъка върху добавената стойност (чл. 49 от ЗДДС).
 4. Допълване на разпоредбите, с които се регламентират квалифицирането на златните монети като инвестиционно злато, с оглед прилагането на специалната схема за инвестиционно злато, в съответствие с правилата на членове 344 и 345 от Директивата 2006/112/ЕО относно общата система за данъка върху добавената стойност (чл. 160а от ЗДДС).
 5. Съкращаване на срока от 14-дневен на 7-дневен за подаване на заявление, в случаите на възникване на основание за регистрация по закона и допълване на разпоредбата за регистрация, с което данъчно задължените лица се задължават да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност, може да направи обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец (чл. 96 от ЗДДС). В тази връзка, в чл. 102 се създава нова ал. 4, според която, когато лицето е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че лицето дължи данък за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборот от 50 000 лв., от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите, или до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемият оборот, се дължи данък.
 6. Задължителна регистрация по ЗДДС на неперсонифицирано дружество, в което са внесени стоки или услуги от съдружник, регистрирано по закона лице, за случаите, когато съдружникът е регистриран по закона след датата на създаване на неперсонифицираното дружество (чл. 132 от ЗДДС).
 7. Отмяна на разпоредбите относно възможността за отказ на регистрация на лице, което не е предоставило в указания срок обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година, и за което са налице данни, че един или няколко от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите му са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв. (чл. 176а – 176б от ЗДДС).
 8. Предвижда се в случаите на прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса данъчно задължените лица да се дерегистрират по закона служебно от органите по приходите и да не се подава заявление за дерегистрация (чл. 110 от ЗДДС).
 9. Облекчаване и оптимизиране на процеса на деклариране, като подаването на справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри ще става по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен в изрично предвидени в закона случаи (чл. 125, § 35 от ЗДДС).
 10. Изменение по отношение лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, като целта на изменението е да се препятства извършването на нерегламентирани ремонти/намеси от страна на тези лица. Промяната се състои в изменение на регулаторния режим относим за сервизните фирми, който от регистрационен става разрешителен. Въвежда се предварителен контрол от страна на административния орган относно получаването на разрешение за този вид дейност, като същото да може да бъде отнемано. Освен това, за целите на последващия контрол по отношение на тази група лице, се предлага и ангажиране на административнонаказателна отговорност при установено обслужване, въвеждане в експлоатация, регистрация на ФУ или демонтаж на фискална памет без съответното разрешение за това (чл. 118 от ЗДДС).
 11. Прецизиране на разпоредбата, предвиждаща обезпечение при доставки на течни горива, като при определени обстоятелства отпада задължението за предоставяне на обезпечения от крайните потребители – лица, които не търгуват, а само пряко потребяват течни горива. Целта на механизма (борба с ДДС измами при търговия с течни горива) се запазва, като същевременно се осигурява правна сигурност на коректните и добросъвестни данъкоплатци (чл. 176в от ЗДДС).
 12. Принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до един месец“ ще може да се прилага и към трето лице, когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от това трето лице, ако то е знаело или е могло да знае, че е започната процедура по запечатване (чл. 187 от ЗДДС).
 13. Разширяват се хипотезите за ускорено възстановяване на ДДС по чл. 92, ал. 3, т. 3 от ЗДДС.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

1.  Задължение за подаване по електронен път на годишната данъчна декларация, която се подава от самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване, както и декларацията по чл. 55, ал. 1, която се изготвя и подава от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци. Електронното подаване е регламентирано за декларациите, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2017 г. (чл. 56).

 1. Във връзка с все по-големия брой на подадените по електронен път годишни данъчни декларации и общата тенденция на преминаване към електронно подаване на всички декларации и справки, имащи отношение към облагането, отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне при подаване по електронен път на годишната данъчна декларация ще се ползва само при подаване на декларацията и внасяне на данъка в срок до 31 януари (чл. 53).
 2. Улесняване на лицата, които декларират доходи от източник в чужбина чрез въвеждане на по-широка формулировка, даваща възможност да се прилагат различни доказателства за размера на внесените в чужбина данъци. Предвидено е промяната да се приложи и при подаването на годишната данъчна декларация за 2017 г. (чл. 50).
 3. Възможност за деклариране в годишната данъчна декларация на придобитите през годината необлагаеми доходи, съгласно чл. 13 от закона (в т.ч. през 2017 г.) – полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт (чл. 50а).
 4. Промяна на срока за подаване на справката, която се предоставя от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи за изплатените през годината доходи на физическите лица (справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ), в т.ч. през 2017 г., който вместо до 30 април се изменя на 15 март (чл. 73).