Висшият съд в Белград отново ще решава за екстрадицията на Цветан Василев

Висшият съд в Белград съобщи, че разглежда допълнителна молба на българската прокуратура за екстрадирането на избягалия в Сърбия банкер Цветан Василев.

Това съобщи БГНЕС, като се позовава на информация на сръбската редакция на радио „Свободна Европа“. Новината идва само два дни, след като главният прокурор Иван Гешев информира европейските институции, че властите в Белград вече шеста година не екстрадират Василев, който е подсъдим по делото за фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ), като едно от обвиненията е за присвояване на над 2,5 млрд. лева.

Процесът в България срещу Василев върви задочно, след като Сърбия не го екстрадира, а той отказва да се върне. От съда в Белград са съобщили, че новото разглеждане идва след допълнително искане от прокуратурата на България от 24 октомври 2019 г., а на 3-ти декември Висшият съд в Белград чрез Министерството на правосъдието информирал за молбата.

В сряда главният прокурор Иван Гешев изпрати писма до Генералния секретариат на Съвета на Европа и до Европейския комитет по проблемите на престъпността, с които отново ги сезира за отказа на Сърбия да екстрадира Василев. В съобщението на прокуратурата се казваше, че уведомлението е и с оглед „бъдещата преценка относно готовността на Република Сърбия като кандидат за членство в Европейския съюз и прилагане на принципа за върховенство на закона в съдебните процедури“.

Повече подробности по темата четете тук.

Парламентът окончателно забрани частните лотарии

Частните лотарии вече са окончателно забранени, след като днес парламентът прие и на второ четене промените в Закона за хазарта, с които държавата става монополист в лотарийните игри чрез „Българския спортен тотализатор“.

Законопроектът на лидера на НФСБ Валери Симеонов беше приет без дебати в парламента и влиза в сила след обнародването му в „Държавен вестник“.

Той предвижда, че от деня на влизането му в сила, лицензите за организиране на лотарийни игри на частните оператори се прекратяват, а удостоверенията се обезсилват. Промените не засягат единствено игрите томбола, бинго, кено и техните разновидности.

Издадените до момента билети и талони, които още не са продадени, трябва да бъдат унищожени до края на годината. От влизането на закона в сила трябва да бъдат прекратени разпространението и продажбата им.

Българите да спрат да си купуват талони, защото спирането на продажбата им става след обнародването на Закона за хазарта следващата седмица. Очакваме следващата седмица законът да бъде публикуван и да се прекрати и да се изземат всички талони от всички места, където се продават в момента, освен тези на спортния тотализатор“, каза Симеонов след приемането на промените.

Депутатите отказаха да гласуват текстове, с които да въведат мерки за специална защита на спечелилите до момента по-големи суми от частните лотарии, които не са изплатени напълно.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 11 от 7.02.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за съдебната власт, чрез които се създават помощни атестационни комисии към съдилищата. Те ще имат за цел да подпомагат Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като се намалява броя на атестациите и поводите, по които ще се извършват.

Няма да се налага автоматично временно отстраняване от длъжност на съдии, прокурори и следователи заради образувано наказателно производство срещу тях, както сега, а ще става след преценка на съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Ще се дава задължително възможност на засегнатия магистрат за изслушване или депозиране на писмено становище.

Други изменения в Закона за съдебната власт предвиждат при изтичане на мандата или предсрочно прекратяване – член на ВСС ще трябва в 14-дневен срок да бъде възстановен на длъжността, заемана преди избора на равна по степен или една степен по-висока от заеманата преди избора.

В имуществените си декларации, които подават пред Инспектората на Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите ще трябва да декларират произхода на средствата при предсрочно погасяване на кредити не във всички случаи, а само при пълно предсрочно погасяване, както и когато размерът на частичното погасяване надхвърля 10 000 лв., а не както досега 5000 лева. Инспекторатът към ВСС вече ще има право да иска разкриване на данъчна и осигурителна информация.

Държавен вестник, брой 11 от 07.02.2020 г.

Държавен вестник, брой 11 от 07.02.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Премахване на доживотния затвор без замяна, обвързване на глобата със заплатата и по-ефективна пробация

НОВАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАКАЗАТЕЛНА ПОЛИТИКА: залага се на балансиран подход при криминализацията

Новата концепция за наказателната политика на държавата, от която тя трябва да се ръководи от 2020 г. до 2025 г., е готова. Засега е само проект, който трябва да бъде гласуван от Министерския съвет, за да стане задължителен документ, но министърът на правосъдието Данаил Кирилов вече я огласи пред депутатите от правната комисия. Предстои по нея да бъде проведена обществена дискусия.

България няма концепция за наказателната си политика от 2014 г., когато изтече последната. В документа различните правителства през годините традиционно залагаха създаването на нов Наказателен кодекс (НК), което така и не се случи, въпреки проектите, огласявани периодично от управляващите. Сега за първи път в концепцията до 2025 г. изрично е записано, че целите ѝ може да бъдат постигнати и само с промени в действащия НК.

Картината – ръст на телесните повреди, на данъчните и транспортните престъпления

Преди да бъдат определени целите на държавата, в концепцията се прави анализ на състоянието на престъпността и се открояват фактори, въздействали върху нея от 2014 г. до 2017 г. По-високите равнища на безработица в определени области на страната, както и т.н. относителна бедност, маргинализират лицата с ниски доходи в обществото и повишават тяхната склонност да извършват престъпления“, заявяват авторите ѝ. И посочват, че допълнителни причини за повишаването на престъпността са както обезлюдяването, така и пренаселването, защото допринасят за липсата на контрол от страна на общността.

Повече подробности по темата четете тук.

Адвокатурата пита има ли обратна сила отмяната на постановление на Върховния съд от 1980 г.

От кой момент поражда действие отмяната на Постановление на Пленума на Върховния съд №3/18.11. 1980 г. и прилага ли се то за вземания по изпълнително дело, което е образувано преди да бъде отменено? Този въпрос поставя Висшият адвокатски съвет (ВАдС) пред Върховния касационен съд (ВКС) и настоява да му бъде даден отговор с тълкувателно решение на Гражданската и Търговската колегии.

Именно тези две колегии с тълкувателно решение от 26 юни 2015 г. (по т.д. № 2/2013 г.) обявиха за загубило сила, възприетото с ППВС №3/1980 г. виждане, че погасителна давност не тече докато трае изпълнителният процес за принудителното осъществяване на вземането.

Оказва се, че ВКС е разделен във виждането си дали тази отмяна на постановлението има обратно действие.

Според част от съдебните състави давността върху вземания, предмет на изпълнително дело, образувано преди 26 юни 2015 г., тече от момента на последното валидно изпълнително действие, тъй като давност в изпълнителния процес тече, както се прие преди 5 години. Т.е. те застъпват тезата, че отмяната на ППВС №3/1980 г. има обратно действие.

Според друга част от върховните съдии, отмяната на ППВС №3/1980 г. няма обратно действие и следователно давност върху вземания, предмет на изпълнително дело, образувано преди 26 юни 2015 г., не тече.

Повече подробности по темата четете тук.

СЕС разясни какво означава представителство от независим адвокат по дела в Люксембург

Какво означава страната по дело пред Съда на ЕС да е представлявана от независим адвокат, както изисква самият статут на съда. На този въпрос отговори самият СЕС по повод на казус от Полша.

Става дума за спор между Вроцлавския университет и Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA). Той е поставен първо пред Общия съд, който отхвърля като явно недопустима жалбата на висшето училище с мотива, че представляващият го правен съветник не отговаря на условието за независимост. СЕС в голям състав отмени определението на Общия съд и му върна делото за ново разглеждане, защото установи, че не е приложил правилно закона.

Казусът от Полша

В рамките на изследователска програма REA сключва споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства на Вроцлавския университет. Оказва се обаче, че университетът не спазва уговорките в него и агенцията го прекратява и изпраща три дебитни известия, като висшето училище е платило сумите по тях. След това Вроцлавският университет подава жалба до Общия съд за отмяна на решенията на REA, с които споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства се прекратява и той е задължен да върне част от платените субсидии.

Жалбата обаче е приета за явно недопустима от Общия съд, тъй като представляващият университета правен съветник е обвързан с висшето училище с договор за преподавателска дейност.

Що е то независим адвокат

В решението си от днес СЕС припомня, че чл. 19 от статута му (виж карето) съдържа две отделни и кумулативни условия по отношение на представителството на непосочена в първите две алинеи страна в преките производства пред юрисдикциите на съюза. „Първото условие налага задължение на такава страна да бъде представлявана пред юрисдикциите на Съюза от „адвокат“. Второто условие предвижда, че представляващият тази страна адвокат трябва да има право да практикува пред съд на държава членка или на друга държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“, пише СЕС.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 10 от 04.02.2020 г.)

В новия 10-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 1 от 17.07.2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители с цел да се запълни празнотата, изразяваща се в липсата на уредба на изискване да бъдат съставяни индивидуални работни планове на дипломатическите служители в началото на календарната година. Допълнението на наредбата е в посока вменяване на задължение за определяне на цели и задачи на всеки дипломатически служител от 1 до 31 януари всяка календарна година и в срок до 30 дни след назначаването, преназначаването, предсрочното прекратяване на командировката в чужбина или завръщането в отпуск с продължителност повече от 6 месеца за служителите, които нямат изготвен и съгласуван план за съответния период на оценяване.

Обнародвано е Решение № 1169 от 23.01.2020 г. на ВАС по адм. д. № 8873/2019 г., с което се отменя горната възрастова граница за донор на яйцеклетки при неродствено даряване. В медицинския стандарт се предвижда донорът да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение, както и да е на възраст между 18 и 34 години при неродствено даряване и на възраст между 18 и 38 години при родствено даряване. Безспорно е, пише в мотивите си съдът, че възрастта е решаващ фактор за годността на репродуктивната способност на жената. С оглед на това, би могло и да е медицински обосновано приемането на точно посочената от органа възраст, но липсата на каквито и да било мотиви не дава възможност нито на заинтересованите лица да разберат защо органът е приел точно тази възрастова граница, при това различна от възрастовата граница при родствено даряване, което също само по себе си вероятно има някакво медицинско обяснение, и не дава на съда възможност да извърши контрол за законосъобразност.

 В неофициалния раздел е обнародвана Заповед № ЗМФ-89 от 30.01.2020 г. за определяне на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2019 година.

Държавен вестник, брой 10 от 04.02.2020 г.

Държавен вестник, брой 10 от 04.02.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Нова законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание