За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

АПИС с наградата на СЮБ за „Партньор на годината“

Съюзът на юристите в България отличи АПИС с наградата „Партньор на годината“ за активно участие и съдействие в организацията и провеждането на различни семинари и други форуми. Предходната година същото отличие бе дадено на Представителството на Европейската комисия в България.

Наградата бе връчена на управителя на АПИС Васил Христович лично от Председателя на СЮБ – конституционния съдия Владислав Славов – на традиционното тържествено събрание в залата на Съюза на юристите по повод Деня на Конституцията и юриста.

За още информация и снимки от събитието кликнете тук.

ВКС реши: по 10 години за шофьора и собственика за катастрофата в Бакаджика

Върховният касационен съд потвърди 10-годишните присъди на Бургаския апелативен съд за шофьора и собственика на автобуса „Чавдар“, причинил смъртта на 18 души в местността Бакаджика край Ямбол. Трагедията стана на събор по повод Спасовден през м. май 2008 г. Извършената по делото експертиза доказва, че причината за катастрофата е неизправност в спирачната система на автобуса поради некачествен ремонт. Според ВКС „от особено значение е фактът, че е била причинена смърт на осемнадесет лица и средни телесни повреди на шест лица, което при всички случаи се отразява на конкретната обществена опасност на деянието, извън рамките на квалификацията „особено тежък случай”. Съвкупната преценка на данните, относими към индивидуализацията на наказанията е извършена от решаващите съдилища и в съответствие с целите, визирани в чл. 36 от НК.“

Има още

Държавен вестник бр. 21 от 13.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 21 от 13.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Държавен вестник бр. 20 от 09.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 20 от 09.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Държавен вестник бр. 19 от 06.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 19 от 06.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

КС реши: правото на шофьорите да обжалват глобите до 50 лв. е гарантирано от Конституцията

Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционно ограничението на чл. 189, ал. 13 от Закона за движението по пътищата да се обжалват наказателни постановления и електронни фишове, с които се налага глоба в размер до 50 лв. Според Конституционния съд ниският размер на наложено административно наказание “глоба” не би следвало сам по себе си да оправдае отпадането на възможността нарушителят по дадено пътнотранспортно произшествие да атакува наложеното му административно наказание пред съд.

„Да се допусне елиминиране или редуциране на съдържанието на основни права или на тяхното упражняване по съображения за целесъобразност е недопустимо, защото нарушава принципа за правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията) и внася промени в баланса между изпълнителната и съдебната власт (чл. 8 от Конституцията), без да има някаква опора в основния закон“, посочват конституционните съдии в решението си, подписано единодушно.

Искането за обявяване на противоконституционност на забраната беше отправено от омбудсмана Константин Пенчев.

Има още

Държавен вестник бр. 18 от 02.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 18 от 02.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

ВКС отказа тълкуване поради мнимо противоречие в практиката и хипотетичност на питането

С аргумента, че се релевира мнимо противоречие в съдебната практика и че в останалата си част отправеното питане има изцяло хипотетичен и казуистичен характер, Върховният касационен съд отклони предложението на състав на Търговска колегия, Първо отделение за издаване на тълкувателно решение по въпроса „в кои случаи правната квалификация е свързана с допустимостта (включително кога е нарушено диспозитивното начало) или неправилността на обжалваното решение – при различни видове искове, определящи вида на търсената защита, при различни институти на правото (договорна или деликтна отговорност), при приложимостта на общия исков ред или на особените искови производства, при неправилна правна квалификация и други.

В мотивите все пак върховните съдии приемат, че на поставените в питането въпроси принципно може да бъде отговорено по следния начин:

„Правната квалификация на всеки иск е свързана с допустимостта на постановеното по него решение само когато с последното решаващият съд е нарушил принципа на диспозитивното начало в гражданския процес, произнасяйки се извън определеният от страните по спора предмет на делото и обхвата на търсената от ищеца защита, а когато липсва такова нарушение, дадената от съда правна квалификация на исковата претенция, с която е сезиран, във всички случаи обуславя правилността на решението му.“

Има още

Държавен вестник бр. 17 от 28.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 17, от дата 28.02.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Държавен вестник бр. 16 от 24.02.2012 г.

Държавен вестник, брой 16 от 24.02.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още