Държавен вестник, брой 50 от 14.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 50 от 14.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 50 от 14.06.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 от 07.06.2024 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 422 на МС от 14.12.2022 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 от 10.06.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2024 г.

Министерство на здравеопазването

ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2024 – 2025 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени87
НАРЕДБА № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени87
НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
НАРЕДБА № 13 от 23.07.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“
НАРЕДБА № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-91 от 13.01.2017 г. за реда и организацията за осъществяване на превантивна дейност от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-91 от 13.01.2017 г. за реда и организацията за осъществяване на превантивна дейност от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 1110 от 31.01.2024 г. по административно дело № 2391 от 2023 г.
НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България
РЕШЕНИЕ № 6696 от 03.06.2024 г. по административно дело № 4093 от 2024 г.

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 3461-ЕП от 12.06.2024 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

 

Коментарите са затворени.