Полезно в ДВ (бр. 44 от 21.05.2024 г.)

В новия брой 44 на „Държавен весник“ се обнародва Постановление № 168 от 16 май 2024 г. за допълнение на Постановление № 371 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища.

От 1 януари 2024 г. размерът на минималната месечна работна заплата за най-ниската академична длъжност в държав­ните висши училища е 2100 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа на ден при 5-дневна работна седмица и за пълен работен месец.

Обнародвано е Постановление № 167 от 16 май 2024 г. за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.

В чл. 16а, ал. 1 се създава нова точка 7, на дружество с променлив капитал – 110 лв.

В чл. 16а, ал. 2 се създава нова точка 7, на дружество с променлив капитал – 55 лв.

Коментарите са затворени.