Нотариусите притеснени – станаха солидарни длъжници за публични задължения

От 3 май 2024 г. при сделки с имоти и коли страните вече не подават декларации за липса на публични задължения, а нотариусите проверяват дали продавачът и купувачът дължат данъци, такси, глоби, мита и т. н.

Тази промяна, която беше регламентирана в чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), обаче е придружена от изменение в още една разпоредба, което притеснява нотариусите.

Става дума за чл. 265, ал. 1 ДОПК, който вече гласи: Нотариус или съдия по вписванията, който състави, съответно разпореди да се впише, акт при неспазване на чл. 264, ал. 1, 2 и 4, отговаря солидарно за заплащане на задълженията, дължими от лицата по чл. 264, ал. 1 и 2“.

„Системата работи от няколко дни и колегите са притеснени, тъй като вече нотариусите отговарят солидарно за заплащане на задълженията и де факто държавата има нов съдлъжник и това е нотариусът“, коментира председателят на Нотариалната камара Димитър Танев пред БНТ.
Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Коментарите са затворени.