Държавен вестник, брой 44 от 21.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 44 от 21.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 44 от 21.05.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 150 за награждаване на г-жа Анна Мария Патриция Гадалета – почетен консул на Република България за област Пулия, Италианска република, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 151 за награждаване на г-н Франко Кастелини – почетен консул на Република България за област Емилия-Романя, Италианска република, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 152 за награждаване на г-н Микеле Скандрольо – почетен консул на Република България за област Лигурия, Италианска република, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 153 за награждаване на проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 от 16.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 от 16.05.2024 г. за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.
ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 от 16.05.2024 г. за допълнение на Постановление № 371 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 на МС от 17.12.2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 от 20.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на земеделието и храните, на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите за 2024 г.

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година
НАРЕДБА № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година

Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № И-4 от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната
ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната

 

Коментарите са затворени.