Парламентът увеличи на 20 години давността за преследване на сексуални посегателства над деца

Парламентът прие окончателно промените в Наказателния кодекс (НК), с които давностният срок за преследване на сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни се увеличава на 20 години.

С тях се транспонират изискванията на европейската директива относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца. Измененията бяха подкрепени от 101 народни представители, осем гласуваха „против“, а 42 се въздържаха.

До момента блудството с малолетни се наказваше с от 2 до 6 години затвор, а депутатите приеха горната граница да е осем години, а в по-тежки случаи наказанието ще е от 3 до 10 години. За изнасилване на малолетни пък законът предвижда от 10 до 20 годни затвор, докато за такова посегателство над непълнолетни наказанието е от 3 до 10 години затвор.

Тъй като повечето подобни престъпления предвиждат по-малко от 10 години затвор, то според НК и давностният срок за преследването им е десет години. Затова депутатите записаха изрично в чл. 80, ал. 1, т.1  НК, че давността е 20 години за всички „престъпления по глава втора, раздел VIII и раздел IX от особената част на този кодекс, извършени против малолетни или непълнолетни лица“. До момента този давностен срок важеше само за престъпления, наказуеми с доживотен затвор без замяна и доживотен затвор.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Коментарите са затворени.