Държавен вестник, брой 38 от 30.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 38 от 30.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 38 от 30.04.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
РЕШЕНИЕ за предсрочно освобождаване на Росен Желязков – председател на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за осигуряване на средства на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, за срок от четири години (2024 г. – 2028 г.) с цел обезпечаване на дейности по техническа рекултивация на нарушените терени на находище „Източномаришки въглищен басейн“
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Президент на републиката

УКАЗ № 121 за освобождаване на Петър Димитров Андонов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия
УКАЗ № 122 за назначаване на Таня Димитрова Димитрова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия със седалище в гр. Джакарта
УКАЗ № 124 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от 49-ото Народно събрание на 19 април 2024 г., и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 от 26.04.2024 г. За одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2024 г. Във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 от 26.04.2024 г. За приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-4 от 18.04.2024 г. За организацията и дейността на военните клубове, социалните кухни и домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди
НАРЕДБА № Н-10 от 18.03.2011 г. За организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната151

Министерство на финансите

НАРЕДБА № H-6 от 26.04.2024 г. За условията и реда за разплащания с публични средства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. За регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. За регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 3173-НС от 26.04.2024 г. Относно обявяване на Богдан Стефанов Донев за народен представител в Деветнадесети изборен район – Русенски, в 49-ото Народно събрание

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. Юни 2024 г.

 

Коментарите са затворени.