Държавен вестник, брой 36 от 23.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 36 от 23.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 36 от 23.04.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Европейската заповед за разследване
ЗАКОН за Европейската заповед за разследване
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за отговорността на държавата и общините за вреди
ЗАКОН за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно подновяване определянето на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа (РЦОНКН) като център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО в София, Република България, подписано на 11 ноември 2023 г.
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за участие на Република България в Програмата на ОИСР за Украйна с доброволен финансов принос в размер 60 000 евро (117 350 лв.) между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга, сключено чрез размяна на писма от 17 и 21 август 2023 г.
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за създаване на международната Фондация „Европейски съюз – Латинска Америка и Карибите“

Президент на Републиката

УКАЗ № 117 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил, на 23 юни 2024 г.
УКАЗ № 118 за насрочване на нов избор за общински съветници в община Хасково, област Хасково, на 23 юни 2024 г.
УКАЗ № 119 за освобождаване на Стефан Димитров Димитров от длъжността служебен министър на външните работи и на Кирил Маринов Вътев от длъжността служебен министър на земеделието и храните, назначени с Указ № 101 от 09.04.2024 г., и за назначаване на Димитър Борисов Главчев – служебен министър-председател на Република България, и за служебен министър на външните работи и на Георги Щерев Тахов за служебен министър на земеделието и храните

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 6 от 11.04.2024 г. по конституционно дело № 15 от 2023 г.
ЗАКОН за здравното осигуряване

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-3-3 от 10.04.2024 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 1.09.2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.
ДОГОВОР № РД-НС-01-3-2 от 20.02.2024 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 29.09.2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
НАРЕДБА № Н-5 от 29.09.2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България

Национален осигурителен институт

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 7199 от 28.06.2023 г. по административно дело № 845 от 2022 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 148 от 28 март 2024 г. за пускане в обращение, считано от 20 май 2024 г., на сребърна възпоменателна монета „100 години лека атлетика в България“

 

Коментарите са затворени.