Държавен вестник, брой 35 от 19.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 35 от 19.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 35 от 19.04.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
ЗАКОН за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето
ЗАКОН за здравето
РЕШЕНИЕ за определяне на военни формирования и структури за допълване на въоръжените сили във военно време и за определяне числеността на запаса за въоръжените сили
РЕШЕНИЕ на НС от 25.10.2013 г. за определяне на военни формирования и структури за допълване на Въоръжените сили във военно време и за определяне числеността на запаса за Въоръжените сили
РЕШЕНИЕ за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
РЕШЕНИЕ за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание

Президент на Републиката

УКАЗ № 111 за награждаване на г-жа Лаура Матарела с орден „Стара планина“ първа степен

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 5 от 09.04.2024 г. по конституционно дело № 20 от 2022 г.

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военномедицинската академия

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

Поправкa

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 1.04.2024 г. за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-34 на НЗОК от 22.03.2024 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК

 

Коментарите са затворени.