Заради по-доброто изпълнение на бюджета правителството разпредели 1,2 млрд. лева за общините

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

Бюджетът за 2023 година ще приключи с дефицит в размер на 2,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), сочат предварителните оценки на Министерството на финансите. Това означава, че е постигнато подобрение спрямо заложеното целево ниво в мотивите към Закона за държавния бюджет за 2023 година, или дефицит в размер на 3% от прогнозния БВП.

По-доброто изпълнение на бюджета даде възможност правителството да одобри 1,2 млрд. лева за Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за авансово разплащане на проекти на местните власти, допълват още финансовото ведомство.

След този разход очакваният дефицит на касова основа по консолидираната фискална програма (КФП) е 2,8% от прогнозния БВП.

Приходите, помощите и даренията към декември 2023 г. са в размер на 67,1 млрд. лева, и  съпоставено с 2022 г. те растат с 2,3 млрд. лева, въпреки че второто плащане по Плана за възстановяване (ПВУ) се отложи за началото на 2024 г.

Разходите в бюджета, включително и вноската в бюджета на ЕС, към декември 2023 г. са в размер на 72,5 млрд. лева, или 97,9% от годишния разчет, и нарастват с 9,6 на сто спрямо предходната година. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при капиталовите разходи, социалните разходи, както и в частта на разходите за персонал.

Вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.12.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 1,85 млрд. лева.

Повече подробности по темата четете в Investitor.bg

 

Коментарите са затворени.