Държавен вестник, брой 94 от 10.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 94 от 10.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 94 от 10.11.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 от 3.11.2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 на МС от 3.07.2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите
НАРЕДБА № 10 от 3.04.2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 26.10.2023 г. за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти
ПРАВИЛА за приемане на земни работи и земни съоръжения
ПРАВИЛНИК за приемане на земната основа и на фундаментите

Министерство на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз
НАРЕДБА № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

Висш съдебен съвет

НАРЕДБА № 10 от 30.10.2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация
НАРЕДБА № 11 от 30.10.2023 г. за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация
ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата

 

Коментарите са затворени.