Най-сетне е готов стандартът за съдебна медицина

Стандарт най-сетне ще регламентира изискванията за специалността „Съдебна медицина и деонтология“, съобщава Lex.bg. Министерството на здравеопазването е публикувало проекта за него за обществено обсъждане (виж тук), което ще продължи до 23 август 2023 г.

Проблемът с липсата на стандарт за съдебната медицина се постави остро след случая в Стара Загора с нарязаната с макетен нож Дебора и сега от МЗ представят проект за такъв.

В него се посочва, че той указва минималните организационни изисквания за осъществяване на своевременна, достатъчна и качествена съдебномедицинска дейност, която да отговаря на нуждите и изискванията на органа назначил експертизата и обществото. А те могат да бъдат надграждани от всяка съдебномедицинска структура в интерес на съдебните медици и гражданите.

Според стандарта съдебномедицинската дейност се разделя на две независими области. Първата е експертната съдебна медицина. Тя е основната и е свързана с изготвянето на съдебномедицински експертизи, назначени от правораздавателните органи. Тя е регламентирана от множество нормативни актове – Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за съдебната власт, Гражданския процесуален кодекс и т. н.

По-малката област на съдебната медицина е т. нар. клинично-административна съдебна медицина. Тя е свързана с дейности като: прегледи на живи лица по тяхно желание, изследване на човешки трупове и трупни части, възложени от ръководствата на лечебните заведения или по желание на близките, участие на съдебни медици в патологоанатомични аутопсии и други дейности, възложени от работодателя. Към този вид дейност се причисляват и огледите на местопроизшествия, като участие в процесуално действие, което не представлява експертна дейност. Данните от огледа на местопроизшествието могат да бъдат използвани при изработване на евентуално назначена експертиза по случая, се посочва в стандарта.

Повече подpобности по темата чете в Lex.bg.

 

Коментарите са затворени.