Държавен вестник, брой 72 от 22.08.2023 г.

Държавен вестник, брой 72 от 22.08.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 72 от 22.08.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 от 16.08.2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1976 от 16.08.2023 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация

 

Коментарите са затворени.