Държавен вестник, брой 69 от 11.08.2023 г.

Държавен вестник, брой 69 от 11.08.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 69 от 11.08.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за съдебната власт
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие
ЗАКОН за защита от домашното насилие
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 от 9.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 на МС от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година

Министерство на външните работи

ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за период три години

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол
НАРЕДБА № 1 от 12.03.2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1964-МИ от 7.08.2023 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
РЕШЕНИЕ № 1971-МИ от 8.08.2023 г. относно поправка на техническа грешка в Приложение № 42-МИ към Решение № 1964-МИ от 07.08.2023 г. на ЦИК за утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
РЕШЕНИЕ № 1964-МИ от 7.08.2023 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Коментарите са затворени.