Държавен вестник, брой 53 от 20.06.2023 г.

Държавен вестник, брой 53 от 20.06.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 


Брой 53 от 20.06.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-QAH „За изграждане на системи за сигурност на помещенията за съхранение на класифицирано оборудване и въоръжение с класификация „US Secret“ за самолети F-16 Block 70“ по програмата FMS на САЩ
ЗАКОН за ратифициране на актовете на ХХVІІ конгрес на Всемирния пощенски съюз
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
ЗАКОН за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за администрацията
ЗАКОН за администрацията
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия по исканията на главния прокурор на Република България за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу Бойко Методиев Борисов, Даниел Тихомиров Александров, Кирил Петков Петков и Димитър Иванов Аврамов, народни представители в 49-ото Народно събрание

Президент на Републиката

УКАЗ № 88 за освобождаване на Иван Веселинов Павлов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция
УКАЗ № 89 за назначаване на Светлана Сашова Стойчева-Етрополски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция със седалище в гр. Стокхолм
УКАЗ № 95 за освобождаване на Иван Стоименов Гешев от длъжността главен прокурор на Република България

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 3 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология
НАРЕДБА № 3 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология

 

Коментарите са затворени.