Държавен вестник, брой 17 от 21.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 17 от 21.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 17 от 21.02.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 2 от 14.02.2023 г. по конституционно дело № 1 от 2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 от 15.02.2023 г. за допълнение на Постановление № 492 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 492 на МС от 23.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 от 15.02.2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя
НАРЕДБА за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 от 15.02.2023 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 16.02.2023 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Централното военно окръжие и подчинените му териториални структури по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
ТАРИФА за таксите, събирани от Централното военно окръжие и подчинените му териториални структури по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
ТАРИФА за таксите, събирани от Централното военно окръжие и подчинените му териториални структури по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри
НАРЕДБА № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 5 от 01.02.2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Преводач от и на български жестов език“
НАРЕДБА № 48 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Преводач жестомимичен език“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на вътрешните работи
Държавна агенция за закрила на детето

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

 

Коментарите са затворени.