Държавен вестник, брой 16 от 17.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 16 от 17.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 16 от 17.02.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 40 за награждаване на г-жа Херо Мустафа – извънреден и пълномощен посланик на Съединените американски щати в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 13.02.2023 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 на МС от 11.12.2008 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“

Министерство на иновациите и растежа

СПОРАЗУМЕНИЕ за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Република България, представлявана от министъра на иновациите и растежа, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане и управ- ление на подкрепяните по Механизма за възстановяване и устойчивост в България капиталови операции

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 4 от 31.01.2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на компютърни системи“
НАРЕДБА № 21 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на компютърни системи“
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 20 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на електронна техника“
НАРЕДБА № 20 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на електронна техника“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-120 от 6.02.2023 г. за определяне на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2022 година
ЗАПОВЕД № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г.

 

Коментарите са затворени.