Държавен вестник, брой 15 от 14.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 15 от 14.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 15 от 14.02.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 39 за награждаване на г-н Темиртай Римтаевич Избастин – извънреден и пълномощен посланик на Република Казахстан в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 от 10.02.2023 г. за допълнение на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 10.02.2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта
НАРЕДБА № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 2 от 31.01.2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на компютърни системи“
НАРЕДБА № 36 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия „Техник на компютърни системи“
НАРЕДБА № 3 от 31.01.2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Оперативен счетоводител“
НАРЕДБА № 27 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Оперативен счетоводител“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-156 на МВР от 5.02.2020 г. относно определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, изплащани на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

 

Коментарите са затворени.