ВАС окончателно сложи край на абсурда на магистрала: по правилник – с до 120 км/ч, по закон – с до 140 км/ч

Върховният административен съд (ВАС) окончателно е отменил съществуващото от 20 години абсурдно положение, при което нормативната уредба в България дава различни отговори на въпроса коя е най-високата скорост, с която е допустимо да се движи автомобил по магистрала, съобщава правно-информационният сайт Lex.bg .

Законът за движението по пътищата (ЗДвП) определя граница от 140 км/ч. Правилникът за прилагането му – 120 км/ч.

Вчера петчленен състав на ВАС е потвърдил решението на първата инстанция, с която се отменя текстът от правилника. Според върховните съдии Таня Радкова (председател и докладчик), Илиана Славовска, Даниела Мавродиева, Тинка Косева и Добромир Андреев при противоречие между два акта от различна степен се прилага този с по-висок ранг, т.е. законът. „Налага се изрична отмяна на незаконосъобразния текст, за да не съществуват в правния мир разпоредби, които противоречат на закон и поради това да нарушават правата на гражданите. С отмяната ще се осигури яснота и прозрачност по отношение изискванията към гражданите, както и по отношение правата и задълженията им във всеки един конкретен случай. Само по този начин ще бъдат спазени принципите на достъпност, публичност и прозрачност и предвидимост“, изтъкват върховните съдии (виж решението тук).

Разминаването между правилника и закона е факт от 2002 г., когато максималната скорост за движение по магистрала в ЗДвП беше завишена от 120 км/ч на 130 км/ч. През 2012 г. се вдигна на 140 км/ч.

Така вече близо 21 години в правилника пише едно, а в закона друго. При контрола по пътищата се прилага скоростта, определена в закона.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg

Коментарите са затворени.