Полезно в ДВ (бр. 5 от 17.01.2023 г.)

В брой 5 на “Държавен вестник” се изменя Правилникът за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция.

Съгласно промяната няма да се извършва одобряване независимо от наличие на изброените в правилника индикации при жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението.

Няма да се извършва одобряване на втори, трети и четвърти опит по реда на правилника на жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението, а в случай на доказано онкологично заболяване при жената – към датата на подаване на заявлението за втори, трети и четвърти опит.

 

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва На­редба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са устано­вени на територията на Европейския съюз.

С наредбата се въвежда изискването лицата да декларират съотношението на сделките с право на приспадане на данъчен кредит и такива без право на приспадане на данъчен кредит, както и да могат да предоставят електронни удостоверения, които да бъдат проверени по електронен път.

Отпада необходимостта да се предоставят оригиналните документи с цел лицата да разполагат с тях по всяко време за целите на икономическата си дейност, като разходно оправдателни документи и ще се изискват единствено заверени копия от тях. Осъвременяват се и праговете за възстановяване на данък върху добавената стойност.

В текущия брой на ДВ се изменя Наредба № 39 от 28 март 2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение.

Изменението е във връзка с приетото решение на УС на БНБ да извади от обращение банкнотите с номинална стойност 20 лева, емисия 2005 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 1 февруари 2023 г., като ще се обменят на касите на БНБ по номинална стойност, без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.

 

 

Коментарите са затворени.