Държавен вестник, брой 94 от 25.11.2022 г.

Държавен вестник, брой 94 от 25.11.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis    СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 259 за освобождаване на Богдан Любомиров Коларов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединените арабски емирства УКАЗ № 260 за назначаване на Иван Илиянов Йорданов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединените арабски емирства със седалище в Абу Даби УКАЗ № 261 за награждаване на проф. Николай Георгиев Вълканов с орден „Стара планина“ първа степен

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 14 от 17.11.2022 г. по конституционно дело № 14 от 2022 г. Закон за здравето

Министерство на образованието и науката

ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на висшето образование и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на културата и иновациите на Унгария за периода 2022 – 2024 г. НАРЕДБА № 23 от 02.11.2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Портиер-пиколо“ НАРЕДБА № 6 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията „Портиер-пиколо“

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1031 от 15.04.2011 г. за условията и реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия НАРЕДБА № Iз-1031 от 15.04.2011 г. за условията и реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри НАРЕДБА № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри НАРЕДБА № 1 от 5.02.2020 г. за публичните регистри в Министерството на младежта и спорта

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране  

Коментарите са затворени.