Държавен вестник, брой 91 от 15.11.2022 г.

Държавен вестник, брой 91 от 15.11.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Web. За временен достъп проверете тук.   Брой 91 от 15.11.2022 г. Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за възлагане на Министерския съвет да осигури условия за лицензиране на неруско ядрено гориво

Президент на Републиката

УКАЗ № 254 за награждаване на проф. д-р Красимир Борисов Гигов с орден „Стара планина“ първа степен УКАЗ № 255 за награждаване на г-н Кристоф Айххорн – извънреден и пълномощен посланик на Федерална република Германия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 от 09.11.2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на културата за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 от 09.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365 от 09.11.2022 г. за одобряване на промени в разходите по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310 на МС от 5.10.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за партньорство и подкрепа между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Министерство на културата

МЕМОРАНДУМ за разбирателство за сътрудничество в областта на културата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи НАРЕДБА № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1492 от 04.11.2022 г. за реда и организацията за извършване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-813 от 9.07.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 21 от 02.11.2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Шивач“ НАРЕДБА № 7 от 1.09.2009 г. за придобиване на квалификация по професията „Шивач“

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 03.10.2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение НАРЕДБА № 18 от 3.10.2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение  

Коментарите са затворени.