Държавен вестник, брой 86 от 28.10.2022 г.

Държавен вестник, брой 86 от 28.10.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 86 от 28.10.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за задължаване на Министерския съвет в срок от седем дни, при спазване на законовите изисквания, да внесе в Народното събрание всички законопроекти, необходими за изпълнение на междинните етапни цели по Националния план за възстановяване и устойчивост, във връзка с подаване към Европейската комисия на искане за второ плащане към 31 декември 2022 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 248 за назначаване на Десислава Ангелова Найденова-Господинова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Австрия със седалище в гр. Виена
УКАЗ № 249 за награждаване на акад. Николай Денков Денков с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 250 за награждаване на Даниела Стефанова Доковска с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 от 24.10.2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
НАРЕДБА за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 от 25.10.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово подпомагане на общините за ремонт, възстановяване и довършване на военни паметници
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 от 25.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 от 26.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 от 26.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.

Комисия за финансов надзор

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация

Национален осигурителен институт

ИНСТРУКЦИЯ за допълнение на Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
ИНСТРУКЦИЯ № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. декември 2022 г.

 

Коментарите са затворени.