Ново! АПИС Строй – актове и протоколи

АПИС Строй – актове и протоколи е най-новият уникален продукт на АПИС без аналог на българския пазар. Той предоставя на потребителите – фирми, осъществяващи строителен надзор и технически ръководители на обекти, електронна платформа за попълване на задължителните по Наредба № 3 на МРРБ актове и протоколи по време на строителството. Можете да изпробвате демо-версията на продукта тук: https://web.apis.bg/stroi-demo.

За по-подробна информация можете да се свържете с Вашия търговски представител или да се обърнете към нас на тел. 02/923 98 00, 02/980 4827.

Коментарите са затворени.