Държавен вестник, брой 72 от 09.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 72 от 09.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 72 от 09.09.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 234 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца, на 23 октомври 2022 г.
УКАЗ № 235 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Порой, община Поморие, област Бургас, на 23 октомври 2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 от 01.09.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 на МС от 3.07.2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 25.03.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 от 01.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 от 01.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 от 01.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 от 01.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 от 01.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-14 от 24.08.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА № Н-3 от 24.08.2022 г. за условията и реда за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция „Охрана“ и териториалните й звена

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 218 на БНБ от 21.06.2022 г. за пускане в обращение, считано от 19.09.2022 г., сребърна възпоменателна монета „Голям гмурец“

 

Коментарите са затворени.