Държавен вестник, брой 44 от 14.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 44 от 14.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 44 от 14.06.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по енергетика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по образованието и науката
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром експорт“, и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ – ЕАД
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация „Южен поток“ и „Турски (Балкански) поток“ и причините за забавянето на проекта IGB (Междусистемна газова връзка Гърция – България)

Президент на Републиката

УКАЗ № 144 за освобождаване на Петър Стефанов Константинов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Нигер
УКАЗ № 145 за назначаване на Румен Петров Петров – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската народно-демократична република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Нигер със седалище в Алжир, Алжирска народно-демократична република
УКАЗ № 147 за освобождаване на Румен Петров Петров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Судан
УКАЗ № 148 за назначаване на Деян Ангелов Катрачев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Арабска република Египет, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Судан със седалище в гр. Кайро, Арабска република Египет

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 09.06.2022 г. за откриване на поделения на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Свети Николе, Република Северна Македония
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 от 09.06.2022 г. за откриване на Научно-внедрителски институт за иновации в туризма в структурата на Икономическия университет – Варна
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 от 09.06.2022 г. за допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2012 г.
МЕТОДИКА за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 от 09.06.2022 г. за изменение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 12.02.2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 от 09.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 от 09.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 от 09.06.2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 от 09.06.2022 г. за изменение и допълнение на Наредбатa за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
НАРЕДБА за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 от 10.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.

Министерство на транспорта и съобщенията

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 13 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор в производството на облекло“
НАРЕДБА № 23 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия „Оператор в производството на облекло“

 

Коментарите са затворени.