Държавен вестник, брой 24 от 25.03.2022 г.

Държавен вестник, брой 24 от 25.03.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 24 от 25.03.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение от и между Република България и Босна и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH и на Двустранно споразумение за дарение между Република България и Босна и Херцеговина
ЗАКОН за допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ЗАКОН за съдебната власт

Президент на Републиката

УКАЗ № 82 за освобождаване на Красимир Димитров Стефанов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Лесото
УКАЗ № 83 за назначаване на Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Лесото със седалище в Претория, Република Южна Африка
УКАЗ № 89 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бистра, община Алфатар, област Силистра, на 3 юли 2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 от 18.03.2022 г. за допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за ползване на студентските общежития и столове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 18.03.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Врана“ – ЕАД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 на МС от 10.03.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г. във връзка с увеличаване на капитала на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Сортови семена – Елит“ – ЕАД, София

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 4 от 8.08.2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на здравеопазването
Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението
НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Министерство на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 22 от 11.10.2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
НАРЕДБА № 22 от 11.10.2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища

 

Коментарите са затворени.