Държавен вестник, брой 23 от 22.03.2022 г.

Държавен вестник, брой 23 от 22.03.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 23 от 22.03.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 78 за освобождаване на Тихомир Ангелов Стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Съединените американски щати
УКАЗ № 79 за назначаване на Георги Великов Панайотов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Съединените американски щати със седалище в гр. Вашингтон
УКАЗ № 80 за освобождаване на Красимир Димитров Стефанов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ботсуана
УКАЗ № 81 за назначаване на Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ботсуана със седалище в Претория, Република Южна Африка

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 481 от 30.12.2021 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2022 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления

Министерство на здравеопазването

ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2022/2023 г.

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-465 от 26.08.2014 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България
НАРЕДБА № 8121з-465 за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване
НАРЕДБА № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-25 от 9.03.2022 г. за приемане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2022 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ, приложение към настоящото решение и Методика за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2022 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-26 от 9.03.2022 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение при 5q спинална мускулна атрофия в извънболничната помощ и Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при наследствена фамилна амилоидоза с невропатия в извънболничната помощ

 

Коментарите са затворени.