Държавен вестник, брой 19 от 08.03.2022 г.

Държавен вестник, брой 19 от 08.03.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 19 от 08.03.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 69 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Нова Камена, община Тервел, област Добрич, на 3.07.2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 02.03.2022 г. за изменение на Списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 на МС от 1.06.2007 г. за приемане на списък на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 02.03.2022 г. за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения
НАРЕДБА за реда за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения
НАРЕДБА за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения
НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на икономиката и индустрията

НАРЕДБА № РД-06-3 от 23.02.2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания

 

Коментарите са затворени.