Държавен вестник, брой 98 от 23.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 98 от 23.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 98 от 23.11.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 813 от 19.11.2021 г. за констатиране неизпълнение на т. 11 от Решение № 964 на Министерския съвет от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – глини, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Благово“, разположено в землището на с. Благово, община Монтана, област Монтана
РЕШЕНИЕ № 814 от 19.11.2021 г. за констатиране неизпълнение на условията за влизане в сила на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл, от находище „Водолей“, разположено в землището на с. Водолей и с. Дичин, община Велико Търново, област Велико Търново, сключен на 1 март 2012 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Производствена кооперация „Агрострой“, гр. Велико Търново

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
ИЗМЕНЕНИЯ на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
ИЗМЕНЕНИЯ на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)11
КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)11
ИЗМЕНЕНИЯ на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)12
КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)12

Комисия за регулиране на съобщенията

ПРАВИЛА за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение
РЕШЕНИЕ № 82 на КРС от 14.02.2019 г. от 14.02.2019 г. за приемане на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 979-НС от 19.11.2021 г. относно обявяване за народни представители на Ивайло Христов Христов в Осми изборен район – Добрички, и Александър Атанасов Александров в Трети изборен район – Варненски, в Четиридесет и седмото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 980-НС от 19.11.2021 г. относно обявяване за народни представители на Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова във Втори изборен район – Бургаски, и Иван Руменов Клисурски в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, в Четиридесет и седмото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 988-НС от 20.11.2021 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 979-НС от 19.11.2021 г. на ЦИК
РЕШЕНИЕ № 989-НС от 20.11.2021 г. относно обявяване за народен представител на Небие Исмет Кабак в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в Четиридесет и седмото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 990-НС от 20.11.2021 г. относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и седмото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-128 на НЗОК от 27.10.2021 г. за утвърждаване на „Изисквания на НЗОК при лечение на болести на ретината в извънболничната помощ“

 

Коментарите са затворени.