Полезно в ДВ (бр. 88 от 22.10.2021 г.)

В брой 88 на “Държавен вестник” е обнародвано Рамковото споразумение за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и посред­ничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа.

Присъединяването на Република България като равноправен член към Европейската мрежа „Традуки“ предлага значителни предимства за книжния сектор у нас, а именно – подпомагане участието на българските книгоиздатели в международни панаири на книгата, възможност за български автори да представят произведенията си на европейска сцена, популяризиране на българските автори и произведения чрез превод на разнообразни езици, популяризиране на националната ни литература чрез участие на български автори, преводачи, издатели, библиотекари и критици в срещи и представяния в Европа.

С подписването на настоящото Рамковото споразумение, Министерството на културата ще продължи участието си в проекта „Традуки“ за периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2023 г.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза.

Целта на направените изменения е да се актуализира и допълни настоящият действащ нормативен акт, уреждащ условията, редът и организацията на военномедицинската експертиза за годност за военна служба, за служба в доброволния резерв и за военновременна служба.

Медицинското освидетелстване на военнослужещи, назначени на длъжности в задгранични представителства, международни организации или в други международни инициативи извън или на територията на страната ще се извършва от Централната военномедицинска комисия към Военномедицинска академия след освобождаването им от заеманите длъжности.

За тази категория лица валидността на протоколите за годишен профилактичен преглед и решенията по годността, вписани в тях, ще важи за срока на заемане на длъжността, освен в изрично изброените случаи. В тази връзка същите лица са посочени като неподлежащи на ежегоден профилактичен медицински преглед.

 

 

Коментарите са затворени.