Държавен вестник, брой 88 от 22.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 88 от 22.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 88 от 22.10.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 264 за освобождаване на Мария Недялкова Донска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Доминиканската република
УКАЗ № 265 за назначаване на Тодор Минков Кънчевски – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Доминиканската република със седалище в гр. Хавана, Република Куба
УКАЗ № 266 за насрочване на части чен избор за кмет на кметство Йонково, община Исперих, област Разград, на 27 февруари 2022 г.
УКАЗ № 267 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград, на 27 февруари 2022 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 14 от 12.10.2021 г. по конституционно дело № 14 от 2020 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 от 15.10.2021 г. за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 на МС от 18.10.2011 г. за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на юридическите лица – бюджетни организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 от 20.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Министерство на културата

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка „С“ към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
ПРАВИЛНИК за международен железопътен превоз на опасни товари (RID)

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза
НАРЕДБА № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.