Държавен вестник, брой 82 от 01.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 82 от 01.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 82 от 01.10.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 255 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, на 27 февруари 2022 г.
УКАЗ № 256 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище, на 27 февруари 2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 от 29.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 от 29.09.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310 от 29.09.2021 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 от 29.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти
НАРЕДБА № 1 от 25.01.2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
НАРЕДБА № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
НАРЕДБА № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

 

Коментарите са затворени.