Държавен вестник, брой 74 от 07.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 74 от 07.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Брой 74 от 07.09.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 219 за освобождаване на Веселин Благоев Делчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик наРепублика България в Република Гана
УКАЗ № 220 за назначаване на Янко Василев Йорданов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гана със седалище в гр. Абуджа, Федерална република Нигерия
УКАЗ № 221 за освобождаване на Красимир Димитров Стефанов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Намибия
УКАЗ № 222 за назначаване на Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Намибия със седалище в Претория, Република Южна Африка
УКАЗ № 223 за освобождаване на Андрей Димитров Техов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Парагвай
УКАЗ № 224 за назначаване на Стоян Михайлов Михайлов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Парагвай със седалище в гр. Буенос Айрес, Република Аржентина
УКАЗ № 226 за награждаване на Петър Младенов Горанов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 227 за награждаване на Боян Ангелов Иванов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 228 за награждаване на Божидар Станчев Николов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 от 01.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 от 01.09.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 от 01.09.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 от 01.09.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за заплащането на правната помощ
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code)

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език

 

Коментарите са затворени.