Държавен вестник, брой 73 от 03.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 73 от 03.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 73 от 03.09.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България

Президент на Републиката

УКАЗ № 225 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, на 27 февруари 2022 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code)

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
НАРЕДБА № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-10 от 20.08.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – логистик“
НАРЕДБА № Н-16 от 25.05.2011 г. за придобиване на квалификация по професия „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – логистик“
НАРЕДБА № Н-11 от 20.08.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – администратор“
НАРЕДБА № Н-17 от 25.05.2011 г. за придобиване на квалификация по професия „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – администратор“

 

Коментарите са затворени.