Държавен вестник, брой 65 от 06.08.2021 г.

Държавен вестник, брой 65 от 06.08.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 65 от 06.08.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за внасяне на доклад от Главния прокурор на Република България

Президент на Републиката

УКАЗ № 185 за освобождаване на Валери Иванов Йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Перу
УКАЗ № 186 за назначаване на Божидара Николова Сърчаджиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Перу със седалище в гр. Бразилия, Федеративна република Бразилия
УКАЗ № 187 за награждаване на акад. Иван Петков Попчев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 188 за награждаване на Георги Борисов Паничерски с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 189 за насрочване на частичен избор за кмет на община Калояново, област Пловдив, на 3 октомври 2021 г.
УКАЗ № 190 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сливница, община Кресна, област Благоевград, на 3 октомври 2021 г.
УКАЗ № 191 за назначаване на полковник Ивайло Евтимов Сотиров на длъжността директор на Служба „Военна полиция“ и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“
УКАЗ № 193 за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново, на 3 октомври 2021 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 от 02.08.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с Постановление № 48 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи
НАРЕДБА № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи

Висш съдебен съвет

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
НАРЕДБА № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

Комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
НАРЕДБА № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
НАРЕДБА № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори
НАРЕДБА № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1077/32-246395 от 30.07.2021 г. за определяне на компетентността на териториалните управления към териториалните дирекции на Агенция „Митници“ при осъществяване на дейности по Закона за акцизите и данъчните складове
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1766/32-376427 от 28.12.2018 г. за определяне на компетентността на териториалните управления към териториалните дирекции на Агенция „Митници“ при осъществяване на дейности по Закона за акцизите и данъчните складове

 

Коментарите са затворени.