Държавен вестник, брой 57 от 09.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 57 от 09.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Брой 57 от 09.07.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 159 за освобождаване на Ангел Христов Чолаков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Монако
УКАЗ № 160 за назначаване на Николай Милков Милков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Монако със седалище в Париж, Френската република
УКАЗ № 161 за освобождаване на Валери Иванов Йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Колумбия
УКАЗ № 162 за назначаване на Божидара Николова Сърчаджиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Колумбия със седалище в гр. Бразилия, Федеративна република Бразилия
УКАЗ № 163 за награждаване на г-н Анатолий Макаров – извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 164 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Студен кладенец, община Крумовград, област Кърджали, на 3.10.2021 г.
УКАЗ № 165 за награждаване на г-жа Берендина Мария тен Тъшър – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 166 за награждаване на Людмил Михайлов Ангелов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 05.07.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
НАРЕДБА № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация
НАРЕДБА № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация
НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 10003 от 21.07.2020 г. по административно дело № 7772 от 2019 г.
ПРАВИЛА за измерване на количеството електрическа енергия
РЕШЕНИЕ № 7843 от 30.06.2021 г. по административно дело № 12199 от 2020 г.

 

Коментарите са затворени.