Държавен вестник, брой 49 от 11.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 49 от 11.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 49 от 11.06.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 152 за освобождаване на Мария Недялкова Донска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба
УКАЗ № 153 за назначаване на Тодор Минков Кънчевски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба със седалище в гр. Хавана

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code)

Министерство на културата

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
НАРЕДБА № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.