Държавен вестник, брой 45 от 28.05.2021 г.

Държавен вестник, брой 45 от 28.05.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 45 от 28.05.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 145 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Церово, община Благоевград, област Благоевград, на 3 октомври 2021 г.
УКАЗ № 147 за освобождаване на Димитър Здравков Георгиев от длъжността председател на Държавна агенция„Национална сигурност“
УКАЗ № 148 за назначаване на Пламен Кирилов Тончев на длъжността председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 10 от 11.05.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник по транспортна техника“
НАРЕДБА № 18 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник по транспортна техника“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-572 от 8.09.2008 г. за обявяване на защитена зона „Пирин“

 

Коментарите са затворени.